Brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke inrichtingen

Er zijn nieuwe richtlijnen van kracht rond het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen. Publiek toegankelijke inrichtingen moeten immers steeds aan bepaalde brandveiligheidsvereisten voldoen.

Het nieuwe reglement publiek toegankelijke inrichtingen kwam er op initiatief van brandweer Zone Rand, in samenwerking met de gemeenten uit de zone. Het reglement is van toepassing op alle publiek toegankelijke delen van gebouwen en op ruimten die in functie staan daarvan. Het is de verantwoordelijkheid van elke eigenaar of uitbater van de publiek toegankelijke inrichting om ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan het reglement. 

Het reglement trad in werking op 1 september 2021. Elke bestaande inrichting moet binnen de tien jaar over een brandveiligheidsattest beschikken, dus uiterlijk op 31 augustus 2031. 

Een controle vraag je aan via www.brandweerzonerand.be/aanvraag-controle-brandveiligheid. Na controle maakt de brandweer een verslag op. De burgemeester reikt afhankelijk van het verslag een attest uit. Met een brandveiligheidsattest A ben je helemaal in orde. Met een attest B heb je nog wat werk aan de winkel. Met een attest C mag je niet opstarten of moet je zelfs sluiten.

Wacht best niet tot 2031, want de meeste inrichtingen zullen nog wel wat werk en tijd nodig hebben om helemaal in orde te zijn. Pas als je alle problemen hebt weggewerkt kan een brandveiligheidsattest A afgeleverd worden.

Meer info?

Meer informatie vind je op www.brandweerzonerand.be/content/wettelijke-brandpreventie.
Raadpleeg hier het reglement publiek toegankelijke inrichtingen

Gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2022 9 u.