Bewegen 'na Corona'

De gezondheidsenquête van Sciensano leert ons dat de overgrote meerderheid van de 65-plussers zich erg goed aan de regels heeft gehouden. Maar 43,3% geeft aan meer dan 8 uur per dag te zitten, dubbel zoveel als normaal! Dus vanaf nu .. beweeg regelmatig want vergeet niet ZITTEN IS HET NIEUWE ROKEN!

Uit de gezondheidsenquête die Sciensano het Belgisch instituut voor gezondheid in april heeft uitgevoerd bleek dat de overgrote meerderheid van de 65-plussers zich erg goed aan de regels heeft gehouden. Keerzijde is wel dat we veel minder bewegen. 43,3% gaf aan meer dan 8 uur per dag te zitten, dat is dubbel zoveel als normaal. 

De gezondheidsenquête die Sciensano in april heeft uitgevoerd leert ons dat de overgrote meerderheid van de 65-plussers zich erg goed aan de regels heeft gehouden. Maar 43,3% geeft aan meer dan 8 uur per dag te zitten en dat is dubbel zoveel als normaal! Dus vanaf nu ... beweeg regelmatig want vergeet niet 'zitten is het nieuwe roken'

Gepubliceerd op dinsdag 9 juni 2020 15.18 u.