Bestrijding processierupsen

Er woedt al enkele weken een heuse plaag van processierupsen. De brandhaartjes van deze diertjes kunnen bij mensen veel jeuk, uitslag, kleine brandwonden aan de huid of zelfs schade aan de ogen en de luchtwegen veroorzaken.

De gemeente bestrijdt de rupsen in de bomen die op het openbaar domein staan. Het Vlaams gewest neemt de gewestwegen voor haar rekening. Nesten in bomen op privéterrein moeten eigenaars zelf bestrijden of laten bestrijden. Op deze pagina vind je een lijst met aannemers.

De gemeente probeert de nesten zo goed mogelijk te verwijderen door ze weg te branden. We geven momenteel voorrang aan plaatsen waar veel mensen komen, zoals bijvoorbeeld speelpleintjes. We kunnen jammer genoeg maar tot op beperkte hoogte werken. Ook de gemeente doet beroep op externe aannemers om de nesten te verwijderen die zich op grotere hoogte bevinden. Helaas zijn deze firma's heel druk bezet omdat het een algemeen verspreide plaag is.

Merk je een nest op het openbaar domein? Contacteer meteen de dienst leefmilieu, tel. 03 310 06 36 of leefmilieu@malle.be. De groendienst gaat zo snel als mogelijk ter plaatse. 

Gezondheid
De microscopisch kleine brandharen van de eikenprocessierups kunnen je huid irriteren. Wanneer de wind de haartjes meevoert, kun je ook last krijgen van irritatie van ogen en luchtwegen. Bij herhaaldelijk contact kunnen de symptomen zelfs erger worden. De klachten kunnen een tot twee weken aanhouden, maar verdwijnen meestal vanzelf.

  • Lichte symptomen: geen behandeling nodig
  • Hevige jeuk: raadpleeg je apotheker voor bijvoorbeeld anti-jeukmiddelen
  • Ernstige klachten zoals ademhalingsmoeilijkheden: raadpleeg je huisarts

Meer informatie over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups vind je op www.eikenprocessierups.be

 

 

Gepubliceerd op woensdag 26 juni 2019 15.41 u.