Beleidsplan ruimte in openbaar onderzoek

Malle moet in 2050 nog steeds een aantrekkelijk dorp zijn om te wonen, te werken en te ontspannen. Daarom heeft de gemeente besloten om een gemeentelijk beleidsplan ruimte op te stellen.

Het plan bevat een langetermijnvisie en vijf beleidskaders met concrete doelen op korte termijn, gericht op kernversterking, niet-kerngebieden, open ruimtegebieden, recreatie en bedrijvigheid.

Om de impact op mens en milieu te beoordelen, is ook een ontwerp-plan-milieueffectenrapport
(plan-MER) gemaakt. Het gemeentelijk beleidsplan ruimte en het plan-MER kan je van 3 april tot en met 1 juli raadplegen via malle.be/beleidsplan-ruimte of op afspraak bij de dienst omgeving.


Reacties op het ontwerp kan je tot en met 1 juli 2024 bezorgen. Dat kan via:

Infomarkt op 15 april

Op 15 april organiseren we van 19 tot 21 uur een infomarkt in De Notelaar (Lierselei 15). Je krijgt daar meer informatie en kan er vragen stellen over het openbaar onderzoek.

Gepubliceerd op donderdag 28 maart 2024 11.17 u.