Leegstaande woningen en gebouwen - belasting

Woningen en gebouwen die langere tijd leegstaan worden opgenomen in het leegstandsregister. Aan het leegstandsregister is een gemeentelijke belasting gekoppeld, waarmee het gemeentebestuur de verloedering van de leefomgeving en de stijging van de huurprijzen wil tegengaan.

Voorwaarden

Gebouwen kleiner dan 500m² en woningen worden na één jaar leegstand opgenomen in het leegstandsregister.

Na twaalf maanden opname in het leegstandsregister heft het gemeentebestuur jaarlijks een belasting, deze belasting verhoogt jaarlijks.

In bepaalde gevallen kan je vrijstelling voor de betaling van de belasting aanvragen.

Procedure

Als je belastingplichtig bent, krijg je jaarlijks een aanslagbiljet.

Bedrag

Het basisbedrag van de belasting is:

 • 1 150 euro voor een leegstaand gebouw
 • voor een leegstaande woning:
  • 1 150 euro voor een eengezinswoning
  • 100 euro voor een kamer
  • 350 euro voor elke ander woning

Het bedrag van de basisbelasting verhoogt

 • Vanaf het tweede heffingsjaar met 25 procent
 • Vanaf het derde heffingsjaar met 50 procent
 • Vanaf het vierde heffingsjaar met 75 procent
 • Vanaf het vijfde en de volgende heffingsjaren met 100 procent