Bejaardenwoningen

Het sociaal huis verhuurt 16 bejaardenwoningen, waarvan tien in Westmalle (Kapelstraat) en 6 in Oostmalle (Smekenstraat). 

Voor wie?

Je bent 65 jaar of ouder. Bij een echtpaar of samenwonenden (feitelijk of wettelijk) moet één van beiden 65 jaar of ouder zijn.

Voorwaarden

  • Op het moment van toewijzing woon je minimum vijf jaar in Malle of heb je 20 jaar in Malle gewoond of één van de kinderen woont minimum 10 jaar in Malle. Bij een echtpaar of samenwonenden (feitelijk of wettelijk) moet het koppel op het moment van toewijzing minimum vijf jaar in Malle wonen of 20 jaar in Malle gewoond hebben of één van de kinderen woont minimum 10 jaar in Malle.
  • Het maximum inkomen op jaarbasis op het moment van toewijzing bedraagt (bedragen op 01/03/2018):
    • 21 424,80 euro netto-belastbaar inkomen per jaar voor alleenstaande zonder persoon ten laste
    • 23 474,80 euro netto-belastbaar inkomen per jaar voor alleenstaande gehandicapten
    • 28 566,48 euro netto-belastbaar inkomen per jaar voor echtparen of samenwonenden
  • Op het ogenblik van de toewijzing mag de kandidaat-huurder een woning of bouwgrond in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, maar het geïndexeerd kadastraal inkomen van deze eigendom wordt mee verrekend in de inkomensbegrenzing. Bij een echtpaar of samenwonenden (feitelijk of wettelijk) mogen beiden een woning of bouwgrond in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, maar dan wordt het geïndexeerd kadastraal inkomen van deze eigendom mee worden verrekend in de inkomensbegrenzing.
  • Je bent voldoende zelfredzaam om zelfstandig te wonen op het ogenblik van toewijzing. Bij een echtpaar of samenwonenden (feitelijk of wettelijk) moeten beiden voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te wonen.

Procedure

Iemand die 65 jaar is en graag een bejaardenwoning huurt, kan een aanvraag doen bij de sociale dienst. De kandidaat wordt opgenomen in een register op datum van zijn aanvraag. Dit chronologisch register is de wachtlijst. Op het moment van toewijzing moet de kandidaat voldoen aan alle bovenstaande voorwaarden.

Als er een bejaardenwoning vrijkomt, wordt de wachtlijst gebruikt om de woning toe te wijzen. De eerstvolgende op de wachtlijst krijgt de bejaardenwoning toegewezen als hij/zij voldoet aan de voorwaarden.

Een kandidaat die een bejaardenwoning krijgt toegewezen, kan één keer weigeren om op het aanbod in te gaan. Er zijn geen gevolgen aan verbonden. Wanneer de kandidaat een tweede keer weigert, verliest hij/zij de plaats op de wachtlijst. De kandidaat wordt opnieuw ingeschreven op de wachtlijst op datum van weigering.

Wat meebrengen?

Als je een aanvraag doet, breng je je meest recente aanslagbiljet mee.