Beeldkwaliteitsplan

We kampen in het landelijke Malle met verschillende ruimtelijke vraagstukken die we willen oplossen. In wat voor een woning wil de Mallenaar in de toekomst wonen? Kan er hoger gebouwd worden? Hoe verankeren we onze landelijke dorpsidentiteit in toekomstige ontwikkelingen? Hoe versterken we de natuurlijke omgeving tot in de kernen? We kunnen al deze vragen niet als afzonderlijke delen beschouwen. Ze beïnvloeden elkaar en zo ook de beeldkwaliteit.

Om de kwaliteit en de identiteit van ons dorp te behouden en liefst nog te versterken, is een beleid met duidelijke richtlijnen nodig. Deze richtlijnen worden gebundeld in een beeldkwaliteitsplan dat bestaat uit generieke mogelijkheden om de identiteit van ontwikkelingen binnen en buiten de dorpskernen te versterken.

Typevoorbeelden kunnen bijdragen aan een kwalitatieve invulling van sites, bijvoorbeeld groenstructuren versterken, de sociale cohesie, de historische authenticiteit, ontmoeting, rust, beweging, …

Wat vind jij goede dorpsarchitectuur?

Gemeente Malle is onder andere samen met AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, op zoek naar goede dorpsarchitectuur. We lanceren daarom de oproep naar voorbeeldprojecten van goede dorpsarchitectuur via https://centrum.ar-tur.be/2020/05/04/oproep-dorpsarchitectuur/

Stuur beelden van hedendaagse of historische voorbeeldprojecten en dorpse details, met een korte uitleg, aan AR-TUR via dit formulier. Inzenden kan tot 1 juni 2020.
Architecten kunnen hun eigen project inzenden, maar ook beleidsmakers, deskundigen of bewoners kunnen hun suggesties van goede dorpsarchitectuur indienen. AR-TUR zoekt projecten in de Kempen én in heel Vlaanderen.