Beekstraat en Molenweg (onderhoud gemeentewegen)

Algemene info

In het kader van de onderhoudswerken 2017 - 2019, werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen gemeente Malle en Pidpa voor de onderhoudswerken van Beekstraat en Molenweg.

Het voorontwerp voor de onderhoudswerken is klaar en werd in september 2018 goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen.

Het definitieve ontwerp is goedgekeurd door het schepencollege en de gemeenteraad. De aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen, zal in het najaar opgestart worden door Pidpa.

Aannemingsbedrijf Rega nv werd aangesteld om de werken uit te voeren. Begin maart zal de praktische planning tijdens een bewonersvergadering worden overlopen. Vervolgens zullen de nutsmaatschappijen mogelijks de voorbereidende werken uitvoeren. De start van de eigenlijke werken is voorzien op 4 april 2022. De duur van de werken is afhankelijk van oa. de weersomstandigheden.

Buiten enkele kleine aanpassingen zijn de werkzaamheden begin oktober 2022 afgerond.