Bedrijvenpark Malle

In Malle is er sinds 2010 een autonome vzw Bedrijvenpark Malle die, in overleg en samenwerking met het gemeentebestuur, de belangen van het bedrijvenpark behartigt. De vzw Bedrijvenpark Malle wil rond concrete thema's zoals veiligheid, preventie, mobiliteit, werkgelegenheid, ... acties ondernemen. Hierdoor bevorderen ze de kwaliteit, aantrekkingskracht en duurzaamheid van het bedrijvenpark. 

Meer info

Voor meer informatie en contactgegevens van de vzw Bedrijvenpark Malle verwijzen we je graag door naar www.bedrijvenparkmalle.be