Alle fietsverbindingen uniform na geslaagd proefproject

Verkeersveiligheid staat zeer hoog op het prioriteitenlijstje van het gemeentebestuur. Daarom past de gemeente alle fietsverbindingen aan volgens de nieuwe richtlijnen van hetf ietsvademecum. Na een geslaagd proefproject worden alle fietsdoorsteken in Malle uniform gemaakt.

Als scholengemeente willen we elke hindernis tot een minimum beperken. Paaltjes, fietsbeugels of andere obstakels op fietsverbindingen staan er vaak om gemotoriseerd verkeer te weren, maar vormen eigenlijk een hindernis voor fietsers. Ook bakfietsen en fietskarren voor de allerkleinsten kunnen hier amper passeren. En als we meer mensen op de fiets willen in plaats van de auto, willen we hen het zo comfortabel mogelijk maken, zo vindt het gemeentebestuur.

Een proefproject moest een tijdje geleden de knelpunten in kaart brengen. Dat leverde een heel aantal vragen en suggesties op, maar ook veel positieve reacties van fietsexperts. Na het geslaagd proefproject is de dienst openbare werken momenteel bezig om alle fietsverbindingen in Malle op eenzelfde manier aan te passen, zodat het comfort en de veiligheid van de fietser verhoogt.

Opgelet: Wist je dat je geen voorrang hebt als je aan het einde van een fietsverbinding de straat oprijdt? Binnenkort maken we dit duidelijk door bij alle fietsverbindingen haaientanden te plaatsen op het wegdek. Denk er dus zeker aan om voorrang te verlenen op het einde van een fietsverbinding.

Gepubliceerd op woensdag 6 november 2019 14.48 u.