Algemeen politiereglement

Het algemeen politiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 16 december 2013.