Alcoholverbod in de dorpskern van Westmalle

De dorpskern van Westmalle is een aantrekkelijke plek voor jongeren in en rond onze gemeente. Het is immers een van de weinige dorpskernen waar je nog echt kan uitgaan. De vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer maakt onze dorpskern extra populair.

Deze aantrekkingskracht brengt heel wat uitdagingen met zich mee. We merken dat de openbare orde vooral op vrijdag- en zaterdagavond wordt verstoord door nachtlawaai, wildplassen, dronkenschap, vandalisme, verbaal en fysiek geweld, zwerfvuil, enzovoort. We zijn ons bewust van de overlast voor de buurt.

De gemeente en de politie namen al verschillende initiatieven om de overlast tot een minimum te beperken:

 • Overlegmomenten met de buurt, uitbaters horeca en nachtwinkel, politie en het gemeentebestuur
 • Extra controles door de politie op onder andere de verkoop van alcohol aan minderjarigen en (nacht)lawaai
 • Verhoogde aanwezigheid van de politie in verschillende straten en gerichte inzet (bijvoorbeeld rond het tijdstip waarop de laatste bus passeert)
 • Bijkomende acties overlast
 • Voeren van gerechtelijke onderzoeken naar aanleiding van aanvankelijke pv’s
 • Aangepaste uren waarop de openbare verlichting brandt
 • Affiches rond netheid in de dorpskern van Westmalle
 • Gemeentelijke kuisploeg op zaterdag- en zondagochtend


Er is echter bijkomende actie noodzakelijk om het (overmatig) alcoholverbruik, dat aanleiding geeft tot bovenvermelde verstoringen van de openbare orde, in te perken om de leefbaarheid en de veiligheid in de dorpskern van Westmalle en de omliggende straten te waarborgen.

Om de openbare overlast verder tegen te gaan, besliste de gemeenteraad op 30 juni 2022 om een verbod in te voeren op het gebruik van alcoholische dranken in de openbare ruimte. Het verbod gaat in op 8 juli 2022.

In december 2022 werd het verbod geëvalueerd. De gemeenteraad besliste op 27 april 2023 om enkele aanpassingen te doen aan het reglement. De aanpassingen treden in werking op 1 mei 2023. 

Concreet:

 • Het is verboden om alcohol te drinken of geopende alcoholische dranken vast te houden op de openbare weg. Dat verbod geldt ook voor inzittenden van voertuigen die geparkeerd of gestationeerd staan in de omgeving waar het verbod geldt. 

 • Het verbod geldt in de:
  • Schaggeleweg
  • De Schaggelen
  • Hoenderveld
  • Zwanenstraat
  • Kasteellaan vanaf het kruispunt met de Antwerpsesteenweg tot het kruispunt met de Sint Jozeflei
  • Holstraat, met inbegrip van buurtweg 36
  • Sint Jozeflei
  • Gemeenteplein
  • Bergplein
  • Trage verbinding tussen de Kasteellaan en de Pastoor Van Loenhoutlaan
  • Antwerpsesteenweg vanaf het kruispunt Antwerpsesteenweg-Zandstraat- Berckhovenstraat tot en met Antwerpsesteenweg 350

 • Het verbod geldt:
  • van vrijdag 20 uur tot zaterdag 8 uur
  • van zaterdag 20 uur tot zondag 8 uur
  • op de vooravond van een officiële Belgische feestdag van 20 uur tot 8 uur op de feestdag zelf

 • Het verbod geldt niet tijdens de nacht van 31 december op 1 januari. 

 • De burgemeester kan uitzonderingen op dit verbod toelaten.

Bij een overtreding van het verbod betaal je een GAS-boete (gemeentelijke administratieve sanctie) van maximaal 175 euro voor iemand die 16 jaar of jonger is en van maximaal 350 euro voor iemand die ouder is dan 16 jaar.

Het volledige reglement lees je hieronder.