Afwijking op sluitingsdagen

Elke handelaar moet in principe wekelijks een dag sluiten. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken tijdspanne van 24 uur die start om 5 uur ’s morgens of om 13 uur ’s namiddags en eindigt op hetzelfde uur van de daaropvolgende dag. Iedere handelaar of ambachtsman kiest vrij zijn wekelijkse rustdag en maakt deze kenbaar op een duidelijk zichtbare plaats in zijn zaak. Doet hij dat niet, dan valt zijn rustdag standaard op zondag.

Het college van burgemeester en schepenen kan tot maximaal 15 periodes per jaar een afwijking van de rustdagen toestaan voor een bepaald geografisch gebied. Afwijkingen voor individuele handelaars kunnen niet.

In samenspraak met de middenstandsraad stelt het college jaarlijks een lijst op met 15 afwijkingen op deze wekelijkse rustdag.