Afgeleverde omgevingsvergunningen

Omwille van het coronavirus heeft de Vlaamse Regering op 24 maart maatregelen getroffen wat betreft de procedures voor omgevingsvergunningen. Er trad een nooddecreet in werking rond de opschorting van bepaalde beslissingstermijnen, openbare onderzoeken, bekendmakingen en beroepsprocedures.

Kort samengevat houdt dit in dat de termijn om een administratief beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen). Het verlengen van de beroepstermijn is noodzakelijk om de rechten van belanghebbende te vrijwaren gelet op de restrictieve maatregelen die uitgevaardigd werden door de federale regering met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels. Beroep kan maar worden ingesteld indien men ten gronde geïnformeerd is over de genomen beslissing. Echter, door voormelde maatregelen wordt inzage van een genomen beslissing en de bijhorende dossierstukken bemoeilijkt. (Deze termijn kan worden verlengd.)

Van een omgevingsvergunning mag normalerwijze worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep. Gezien de termijn om beroep in te stellen verlengd wordt met 30 dagen, is het ook nodig de termijn waarna gebruik kan gemaakt worden van de vergunning te verlengen met eveneens 30 dagen. De totale wachttermijn bedraagt dus 65 dagen. Deze verlenging geldt voor omgevingsvergunningen, verleend vanaf 24 maart 2020, datum van inwerkingtreding van dit besluit, tot en met 24 april 2020, behoudens in geval van verlenging van de einddatum door de minister.

____________________________________________________________________________________________________________________

Omgevingsvergunning afgeleverd op 17 februari 2020. De bekendmaking loopt van 26 februari 2020 tot 26 april 2020. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Meeusen Glenn regulariseren van een overdekt terras en berging en het wijzigen van de bestemming van de achterliggende parking naar horecaterras Antwerpsesteenweg 293 Gemeentebestuur Malle
Ter Loke bouwen van een begeleidingstehuis voor jongeren, het oprichten van drie fietsenstallingen en een afvalberging, het aanleggen van parkeerplaatsen en de omgevingsaanleg bij het ganse project Turnhoutsebaan / Stijn Streuvelslaan Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunning afgeleverd op 24 februari 2020. De bekendmaking loopt van 2 maart 2020 tot 1 mei 2020. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Bevers Marc plaatsen van een uithangbord (totem) bij een bestaande toonzaal Onze Lieve Vrouwstraat 2 Gemeentebestuur Malle
Bosch-De Groof & Wouters-Vermeylen slopen van de bestaande bebouwing en het bouwrijp maken van de eigendommen Lierselei 39-41 Gemeentebestuur Malle
Vermonden Eddy & Brosens Marina bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats na het slopen van de bestaande eengezinswoning en bijgebouwen Slachterijstraat 31 Gemeentebestuur Malle
Van Looveren Hilde uitbreiden en verbouwen van een bestaande eengezinswoning Brechtsesteenweg 76 Gemeentebestuur Malle
Joosen Jens wijzigen van de functie van kantoor naar woongelegenheid Sint Lenaartsebaan 1/BUS2 Gemeentebestuur Malle
Van den Bogaert & D'Haese Nathalie bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats, het bouwen van een tuinberging en het vellen van bomen Korte Meirenstraat 5 Gemeentebestuur Malle
Boeckx Jonas & Felix Hanne bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats en carport en het bouwen van een tuinberging na het ontbossen van de kavel Talondreef 68 Gemeentebestuur Malle
ARES bouwen van 2 woonblokken met in totaliteit 23 woongelegenheden met een doorlopende ondergrondse parkeergarage en het slopen van de bestaande bebouwing Turnhoutsebaan 94-96-98-100-102-104 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunning afgeleverd op 2 maart 2020. De bekendmaking loopt van 11 maart 2020 tot 10 mei 2020. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Jelle Strybos namens VISTA PROJECTS II bouwen van een meergezinswoning met in totaliteit 22 woongelegenheden met doorlopende ondergrondse parkeergarage na het ontbossen van het perceel Herentalsebaan 15-17 Gemeentebestuur Malle
Backx - Poels milieu - tijdelijke bronbemaling in functie van bouwwerken Heikant Oost 21  Gemeentebestuur Malle (aktename)

Omgevingsvergunning afgeleverd op 9 maart 2020. De bekendmaking loopt van 18 maart 2020 tot 16 mei 2020. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Van Uffel Jan aanleggen van een zwemvijver Wijngaardstraat 23 Gemeentebestuur Malle
Van Den Langenbergh Willy oprichten van een middenspanningscabine Ambachtsstraat 1 Gemeentebestuur Malle
Vercauteren Maarten & Geentjens Michelle aanleggen van een zwembad, het oprichten van een poolhouse van 54 m², het aanleggen van verhardingen en het regulariseren van een bijgebouw van 60 m² Schapenstraat 18 Gemeentebestuur Malle
Serneels Thomas oprichten van een bijgebouw van 120 m² bij een bestaande eengezinswoning Het Wild Rijt 15B Gemeentebestuur Malle
Studiebureel Kris Mintjens bouwen van een meergezinswoning met 9 woongelegenheden en een handelsgelijkvloers, 9 ondergrondse bergingen en een technische berging, het aanleggen van 8 parkeerplaatsen en 7 fietsstalplaatsen, het oprichten van een fietsenberging voor 11 fietsen, na het slopen van de bestaande gebouwen nr. 266 en 268 en het uitvoeren van werken aan de waterloop 'Tappelbeek' Antwerpsesteenweg 266 - 268 - 270 Gemeentebestuur Malle

Om

Van der Mast Rudi creëren van een zorgwoning Smekenstraat 41 Gemeentebestuur Malle (aktename)
Verellen Inez aanbouwen van een veranda Hoge Warande 1 Gemeentebestuur Malle (aktename)

Omgevingsvergunning afgeleverd op 16 maart 2020. De bekendmaking loopt van 20 maart 2020 tot 18 mei 2020. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
De Clerck Ronny bouwen van een tuinberging met veranda Korte Dennenlaan 1 Gemeentebestuur Malle
MVRO BVBA wijzigen van de functie van handel naar horeca (Domino's Pizza) en het aanbrengen van twee uithangborden Antwerpsesteenweg 304 Gemeentebestuur Malle
Caethoven Filip bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats Pastoor De Molderlaan 1A Gemeentebestuur Malle
Vanderstraeten Wim & Van Mechelen Tine bouwen van een eengezinswoning en een autobergplaats en het vellen van 2 bomen Pinksterbloemlaan 4 Gemeentebestuur Malle
Claessens Ines bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats na het ontbossen van het perceel De Schaaf 32 Gemeentebestuur Malle
Dubelloy Philippe & Creten Hanne verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning Korenbloemlaan 24 Gemeentebestuur Malle
Simons Peter regulariseren van volgende werken: verharden van de bouwvrije voortuinstrook, interne verbouwingswerken, aanbouwen van een keuken, aanbouwen van een veranda, aanbouwen van twee tuinbergingen en het aanleggen van een terras Sint Jobbaan 19 Gemeentebestuur Malle
Van der Mast Rudi creëren van een zorgwoning Smekenstraat 41 Gemeentebestuur Malle (aktename)
Verellen Inez plaatsen van een veranda Hoge Warande 1 Gemeentebestuur Malle (aktename)

Omgevingsvergunning afgeleverd op 9 maart 2020. De bekendmaking loopt van 25 maart 2020 tot 23 april 2020. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Jeroen Geentjens milieu - tijdelijke bronbemaling in functie van bouwwerken Cantecroy 4 Gemeentebestuur Malle (aktename)

Omgevingsvergunning afgeleverd op 23 maart 2020. De bekendmaking loopt van 26 maart 2020 tot 24 april 2020. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Heylen Kevin afbreken van oude veranda en oprichten van een nieuwe veranda Berckhovenstraat 94 Gemeentebestuur Malle (aktename)

Omgevingsvergunning afgeleverd op 23 maart 2020. De bekendmaking loopt van 26 maart 2020 tot 25 mei 2020. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
De Wit Jan & Geysen Jolien oprichten van een tuinberging (afwijking oppervlakte - 40 m² in plaats van 25 m²) Ticheltij 20 Gemeentebestuur Malle
Meeusen Anja vervangen van een garagepoort door een venster, het wijzigen van de bestemming van autobergplaats naar multifunctionele ruimte en het aanpassen van verhardingen Scherpenberg 38 Gemeentebestuur Malle
Keustermans Geert & Bisschops Vanessa bouwen van een eengezinswoning en het bouwen van een autobergplaats met overdekt terras (afwijking gevelmateriaal) Vogelsanck 18 Gemeentebestuur Malle
Kinschots Tom & Sadones Heleen uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning, het aanleggen van een zwembad en het slopen van niet vergunde bijgebouwen Leegstede 12 Gemeentebestuur Malle
De Beuckelaer Kristof & Verschueren Elke bouwen van een eengezinswoning met autobergplaas en het vellen van twee bomen Jagersweg 49 Gemeentebestuur Malle
de Clerck Kevin wijzigen van de bestemming van schuur naar stal Antwerpsesteenweg 120 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunning afgeleverd op 6 maart 2020. De bekendmaking loopt van 23 maart 2020 tot 22 mei 2020. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Wienerberger slopen van een oude fabrieksschouw Sint Jobbaan 58 Deputatie van de provincie Antwerpen

Omgevingsvergunning afgeleverd op 30 maart 2020. De bekendmaking loopt van 6 april 2020 tot 5 juni 2020. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
den Hartigh Thierry aanbouwen van een veranda, het aanleggen van een zwembad en het aanleggen van het verhoogd terras Antwerpsesteenweg 58 Gemeentebestuur Malle
Bartels Ian bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats, het bouwen van een autobergplaats in de tuinstrook en het gedeeltelijk ontbossen van het perceel Pater Hensstraat 1 Gemeentebestuur Malle
Bastiaanse Stijn & Janssens Lesley bouwen van een eengezinswoning Haard 22A Gemeentebestuur Malle
Janssens Kevin herinrichten van een parking bij restaurant Lotier en het plaatsen van een uithangbord Antwerpsesteenweg 478 Gemeentebestuur Malle
Gimotec milieu - inrichting voor oppervlaktebehandeling van hout en metaal Delften 23 (hallen 2 en 15) Gemeentebestuur Malle
Rik De Keyser nv milieu - tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor bouwwerken Silvesterdennenlaan 15 Gemeentebestuur Malle
Alain Aerts milieu - tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor bouwwerken Boudewijnlaan 15 Gemeentebestuur Malle
Mitchell Bastiaens milieu - tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor bouwwerken Moerbeeklaan 37 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunning afgeleverd op 26 maart 2020. De bekendmaking loopt van 8 april 2020 tot 7 juni 2020. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Johan Leenaerts milieu: wijziging van het landbouwbedrijf - vereenvoudigde procedure Steenovenstraat 5 Provincie Antwerpen

Beroepsprocedure

Informatie over het indienen van een beroep vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Contactgegevens van de provincie

Dienst Omgevingsberoepen

omgevingsberoepen@provincieantwerpen.be

03 240 57 33