Afgeleverde omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning en weigering afgeleverd op 13 september 2021. De bekendmaking loopt van 23 september 2021 tot 22 oktober 2021. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Europe Chocolate Company regulariseren van aangebrachte aanpassingen aan een bestaand vergund industriegebouw en het vergroten van de parking energieweg 5

Gemeentebestuur Malle

WEIGERING

De Beuckelaer Stefan regulariseren van de uitbreiding achteraan de bestaande eengezinswoning Antwerpsesteenweg 463 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunning afgeleverd op 20 september 2021. De bekendmaking loopt van 23 september 2021 tot 22 oktober 2021. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Clijmans & Fabry creëren van een bijkomende woongelegenheid op de dakverdieping Antwerpsesteenweg 226 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunning afgeleverd op 27 september 2021. De bekendmaking loopt van 2 oktober 2021 tot 31 oktober 2021. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Vloemans Paul bouwen van 2 gekoppelde eengezinswoningen met autobergplaats en het oprichten van 2 tuinbergingen Zonnedauwlaan 26-28 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling afgeleverd op 27 september 2021. De bekendmaking loopt van 9 oktober 2021 tot 8 november 2021. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Jonas Augustynen bijstellen van de verkaveling 138/035 (1) van 6 juni 1968 voor wat betreft het opsplitsen van kavel 7 in twee kavels voor gekoppelde eengezinswoningen (regularisatie) Druivenlaan 2 en Wijngaardstraat 48 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 4 oktober 2021. De bekendmaking loopt van 9 oktober 2021 tot 7 november 2021. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Jeroen Keustermans verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het regulariseren van een autobergplaats Bloemenstraat 18 Gemeentebestuur Malle
Brouwers Vincent & Janssens kelly bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats, het bouwen van een poolhouse en het aanleggen van een zwembad Epicealaan 34 Gemeentebestuur Malle

Weigering van een aanvraag tot omgevingsvergunning afgeleverd op 30 september 2021. De bekendmaking loopt van 16 oktober 2021 tot 14 november 2021. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
CLARAPLAST BV regulariseren van een bureelcontainer Delften 23

deputatie van de provincie Antwerpen

WEIGERING

Omgevingsvergunning afgeleverd op 11 oktober 2021. De bekendmaking loopt van 23 oktober 2021 tot 22 november 2021. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Immo Villa Nova aanbouwen van 3 bedrijfsunits aan een bestaand bedrijfsgebouw en het aanleggen van 13 parkeerplaatsen en 22 fietsstalplaatsen Ambachtsstraat 8 Gemeentebestuur Malle
Vervloet & Van Dooren wijzigen van de zijgevel en de achtergevel Zylhovenstraat 19 Gemeentebestuur Malle
Hoes & laenen bouwen van een bijgebouw na het slopen van een bestaand bijgebouw Talondreef 10 Gemeentebestuur Malle
De Ridder & Liekens bouwen van een eengezinswoning, het bouwen van een autobergplaats en het oprichten van een overdekt terras Kievitdreef 2 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 18 oktober 2021. De bekendmaking loopt van 23 oktober 2021 tot 22 november 2021. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
De Groof & Dries uitbreiden van de woning De Schaggelen 9  Gemeentebestuur Malle
De Vylder & Van Den Abbeele bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats  Grootakker 81 Gemeentebestuur Malle
Gemeente Malle heraanleggen van het binnenplein en de toegansweg van kasteel "de Renesse", het herprofileren van de voorliggende zone 'opperhof' en het inrichten van 2 parkeerplaatsen en 32 fietsstalplaatsen Lierselei 30 Gemeentebestuur Malle
Van Dijck Charlotte oprichten van een tuinberging met overdekt terras Sint Lenaartsebaan 91 Gemeentebestuur Malle
Lauriks & Sebrechts aanbouwen van een carport en fietsenberging, het creëren van een patio en het heraanleggen van de voortuinstrook Moerdreef 5 Gemeentebestuur Malle
Diels Paul regulariseren van de gewijzigde inplanting van de woning en het regulariseren van een veranda Jagersweg 43 Gemeentebestuur Malle
Peeters Tom uitvoeren van gevelveranderingswerken aan de voorgevel Lierselei 20 Gemeentebestuur Malle
Fluvius/Eandis plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut Nijverheidsstraat zn Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunning afgeleverd op 11 oktober 2021. De bekendmaking loopt van 28 oktober 2021 tot 26 november 2021. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Salco nv veranderen van een milieu-ingedeelde inrichting klasse 2

Delften 6 te Malle, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 63 D.

Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunning afgeleverd op 7 oktober 2021. De bekendmaking loopt van 28 oktober 2021 tot 26 november 2021. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Pidpa ov uitvoeren van weg- en rioleringswerken in de Talondreef, Beukenlaan en een gedeelte van de Smekenstraat en Beersendijk en het bemalen van grondwater in functie van rioleringswerken

Talondreef, Beukenlaan en een gedeelte van de Smekenstraat en Beersendijk

Kadastrale percelen met kenmerk: afdeling 2 sectie B nrs. 230R, 230Z2, 247A, 248E, 296D en 298R

Provinciebestuur Antwerpen

Beroepsprocedure

Dienst Omgevingsberoepen

omgevingsberoepen@provincieantwerpen.be

03 240 57 33