Afgeleverde omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning afgeleverd op 29 augustus 2022. De bekendmaking loopt van 21 september  2022 tot en met 20 oktober 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid

de heer Dominiek Ryelandt

de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten, tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor werken aan nutsleidingen.

Lierselei 31 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 5 september 2022. De bekendmaking loopt van 9 september 2022 tot en met 8 oktober 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Maia & Ferreira verbouwen van een eengezinswoning (afwijking bouwdiepte - de woning is uitgevoerd met een bouwdiepte van 17,50 meter in plaats van 15 meter) Zeepakker 33 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen en een weigeringen afgeleverd op 12 september 2022. De bekendmaking loopt van 16 september 2022 tot en met 15 oktober 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Mertens lander & Thijs Lien bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats, het bouwen van een autobergplaats met tuinberging (afwijking inplanting) en het overwelven van de baangracht Jan van Renesselaan 18 Gemeentebestuur Malle
Tine Cardoen bouwen van 10 vrijstaande eengezinswoningen met autobergplaatsen, het plaatsen van 10 overwelvingen en het verwijderen van 1 overwelving Vogelsanck 28 en Eggerstraat 4 t.e.m.20 Gemeentebestuur Malle
Tine Van Deuren verbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning met 3 woongelegenheden naar een meergezinswoning met een commercieel gelijkvloers en 4 woongelegenheden, het verbouwen van een bestaande loods naar een afvalberging en fietsenstalling, het aanleggen van parkeerplaatsen samen met het aanpalend perceel Antwerpsesteenweg 332-332A en een tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor bouwwerken Antwerpsesteenweg 330, 330A,332 en 332A

Gemeentebestuur Malle

WEIGERING

Nies Guy aanleggen van een grindbed, het plaatsen van een frame met zonnepanelen en een thuisbatterij, het regulariseren van verhardingen op het perceel, het regulariseren van een zwemvijver en het regulariseren van een kalkoen- en kippenhok (afwijking op de maximale oppervlakte aan bijgebouwen en het aanleggen van een zwemvijver in een bouwvrije tuinstrook) De Schrobbers 5

Gemeentebestuur Malle

Gedeeltelijk vergund

Verborgt Annemie aanleggen van een grindbed, het plaatsen van een frame met zonnepanelen, het regulariseren van verhardingen op het perceel, het regulariseren van 8 moestuinbakken op een grindbed, het regulariseren en uitbreiden van een bestaande schapenstal (afwijking op de maximale oppervlakte aan bijgebouwen) De Schrobbers 7

Gemeentebestuur Malle

WEIGERING

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 12 september 2022 en op 19 september 2022. De bekendmaking loopt van 23 september 2022 tot en met 22 oktober 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Van Roy Evy wijzigen van de bestemming van handelszaak naar kapsalon Slachterijstraat 4 Gemeentebestuur Malle
Brandweerzone Rand plaatsen van een carport Turnhoutsebaan 2-8 Gemeentebestuur Malle
Brandweerzone Rand plaatsen van een tweede carport Turnhoutsebaan 2-8 Gemeentebestuur Malle
Brandweerzone Rand plaatsen van een derde carport Turnhoutsebaan 2-8 Gemeentebestuur Malle
De Vriese Darinka gedeeltelijk wijzigen van de functie wonen naar nevenbestemming kantoor en ruimte voor coaching met een totale oppervlakte aan nevenbestemming van 110 m² (afwijking nevenbestemming) Antwerpsesteenweg 60 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 19 september 2022. De bekendmaking loopt van 29 september 2022 tot en met 28 oktober 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Van Dijck Carolus bvba uitbreiden van een bestaand industriegebouw met kantoren en KMO-units, het opbreken van bestaande verhardingen, het slopen van een bestaand industriegebouw, het aanleggen van nieuwe verharding en parkeerplaatsen, het regulariseren van een luifel en een terras en het veranderen van de milieu-ingedeelde inrichting van de klasse 2

Ambachtsstraat 12A te Malle, kadastraal gekend (afd. 2) sectie D 75 R2 en (afd. 2) sectie D 75 H2.

Gemeentebestuur Malle - weigering
Carlo De Beuckelaer plaatsen van een propaangastank

Industrieweg 24B te Malle. Kadastrale omschrijving: afdeling 2 sectie D nrs. 13/15 A en 13/15 B.

Gemeentebestuur Malle

Beroepsprocedure

Dienst Omgevingsberoepen

omgevingsberoepen@provincieantwerpen.be

03 240 57 33