Afgeleverde omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 20 april 2022. De bekendmaking loopt van 22 april 2022 tot 21 mei 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Jef Van Ginkel slopen van een bestaande achterbouw van een eengezinswoning welke ingeplant is op de gemeenschappelijke perceelsgrens en het slopen van bestaande bijgebouwen Lammekensstraat 23 Gemeentebestuur Malle
Daniela Negru-Iconaru uitbreiden van de bestaande eengezinswoning Tichelmanstraat 42 Gemeentebestuur Malle
Nico Geys en Sofie Maes beperkt wijzigen van het bijgebouw vergund met omgevingsvergunning nr. 2022036092 Kersenlaan 5 Gemeentebestuur Malle

Weigeringen van aanvragen tot omgevingsvergunningen op 19 april 2022 en 25 april 2022. De bekendmaking loopt van 29 april 2022 tot 28 mei 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Koenraad Wouters verkavelingsontwerp van 2 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen met gekoppelde autobergplaatsen Lierselei 133/Haard zn

Gemeentebestuur Malle

WEIGERING

Tripp Invest NV bouwen van een meergezinswoning met 5 woongelegenheden en 8 autostaanplaatsen Hallebaan 2

Gemeentebestuur Malle

WEIGERING

Roerende en onroerende beleggingen Krijnen NV wijzigen van de functie van eengezinswoning naar praktijkruimte, het verbouwen en uitbreiden van een praktijkruimte en het slopen van een bijgebouw Lierselei 97

Gemeentebestuur Malle

WEIGERING

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 25 april 2022. De bekendmaking loopt van 3 mei 2022 tot 1 juni 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
MODA Foods Het plaatsen van een vriescel- en koelcel met een vermogen van 117,5 kW. Hoogstraatsebaan 23 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 25 april 2022 en 2 mei 2022. De bekendmaking loopt van 6 mei 2022 tot 4 juni 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Van Staeyen BVBA wijzigen van de bestemming van unt B7 naar kantoren, personeelsuimten (zonevreemd) en magazijn en het uitvoeren van gevelveranderingswerken aan de voor- en rechtergevel Steenovenstraat 2M/Bus 7 Gemeentebestuur Malle
DHAS BVBA wijzigen van de functie van een bestaand industriegebouw naar 2 KMO-units en een conciërgewoning Ambachtsstraat 50 Gemeentebestuur Malle
Deborah Liedtke vellen van één boom Nachtegalenlaan 8 Gemeentebestuur Malle
Rubbens & Janssens bouwen van een eengezinswoning met carport (afwijking gevelmateriaal- een gedeelte van de gevel wordt afgewerkt in hout), het bouwen van een bijgebouw (afwijking gevelmateriaal - een gedeelte van de gevel wordt afgewerkt in hout) en het aanleggen van een zwembad (afwijking bestemming en inplanting) Nachtegalenlaan 15 Gemeentebestuur Malle
Kim Geys aanleggen van een zwembad (afwijking bestemming en inplanting) Stekensbergstraat 18 Gemeentebestuur Malle

Weigering van een aanvraag tot omgevingsvergunning en afgeleverde omgevingsvergunningen op 2 mei 2022. De bekendmaking loopt van 11 mei 2022 tot 9 juni 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
ARO BVBA Veranderen van de milieu-ingedeelde inrichting of activiteit Energieweg 11

Gemeentebestuur Malle

Véronique Wouters kappen van één boom Nachtegalenlaan 6

Gemeentebestuur Malle

WEIGERING

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 6 mei 2022. De bekendmaking loopt van 12 mei 2022 tot 10 juni 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
AQUAFIN aanleg van een persleiding

De aanvraag is gelegen in Malle en Beerse, op openbaar en privaat domein. In Malle zijn de werken voorzien in de Herentalsebaan en Heihuizen (vanaf Pater Hensstraat tot Spuydreef), de Spuydreef (vanaf Heihuizen richting Beerse) en de d’Aestenstraat.

Kadastrale omschrijving (afd. ) sectie B 163 B, (afd. ) sectie B 263 E, (afd. ) sectie B 266/2, (afd. ) sectie B 270 B, (afd. ) sectie B 270 C, (afd. ) sectie B 273 A, (afd. 2) sectie C 221 A, (afd. 2) sectie C 223 H, (afd. 2) sectie C 302, (afd. 2) sectie C 303, (afd. 2) sectie C 304 A, (afd. 2) sectie C 314 A, (afd. 2) sectie C 315, (afd. 2) sectie C 316, (afd. 2) sectie C 323, (afd. 2) sectie C 324, (afd. 2) sectie C 326, (afd. 2) sectie C 344 A, (afd. 2) sectie C 381 en (afd. 2) sectie D 483 C.

Vlaamse Overheid

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 9 mei 2022. De bekendmaking loopt van 13 mei 2022 tot 12 juni 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Vervoort Jan uitbreiden van een bestaande eengezinswoning met autobergplaats Zwaluwenlaan 6 Gemeentebestuur Malle
Mertens - Hooijmaaijer bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats Hallebaan 133 Gemeentebestuur Malle
Biesmans Peter Isoleren en bekleden van de gevels met crepi in lichte kleur Antwerpsesteenweg 61 Gemeentebestuur Malle
ENGEBO verbouwen van een bestaande opslagloods, het wijzigen van de bestemming van opslagloods naar representatieve bedrijfsruimte ingericht met een showroom, auditorium, vergader- en verbruikersruimte, keuken en ruimte voor technieken, het aanleggen van 45 parkeerplaatsen, het oprichten van een fietsenstalling en het veranderen van een milieu-ingedeelde inrichting of activiteit Industrieweg 19 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 9 mei 2022. De bekendmaking loopt van 18 mei 2022 tot 16 juni 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Adams NV een tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor rioleringswerken Openbaar domein: Kersenlaan, Stekensbergstraat en Scherpenberg Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 16 mei 2022. De bekendmaking loopt van 20 mei 2022 tot 18 juni 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Siska Dumoulin het afsplitsen van één kavel voor een gekoppelde eengezinswoning Lammekensstraat 23 Gemeentebestuur Malle
Truyen & Vermeren  bouwen van een eengezinswoning en het bouwen van een autobergplaats met fietsenberging Aardekensweg 12 Gemeentebestuur Malle
Michel Van Ek & Monique Balemans bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats en het overwelven van de baangracht Hoogstraatsebaan 159A Gemeentebestuur Malle
De Moor & Verlinden uitvoeren van gevelveranderingswerken: dichtmaken van een bestaande overkraging van een eengezinswoning en het regulariseren van een berging en een tuinhuis (afwijking van de verkavelingsvoorschriften voor het gebruik van hout als gevelmateriaal) Den Mostheuvel 49 Gemeentebestuur Malle
BATOPIN NV plaatsen van een uithangbord evenwijdig met de voorgevel en plaatsen van een uithangbord haaks op de voorgevel Dorpsplaats 30 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 16 mei 2022. De bekendmaking loopt van 19 mei 2022 tot 17 juni 2022. De beslissingen liggen ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7.

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Pasec NV melding van stopzetting van de activiteiten Industrieweg 19 Gemeentebestuur Malle
DCA tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor bouwwerken Stijn Streuvelslaan 8A Gemeentebestuur Malle

Beroepsprocedure

Dienst Omgevingsberoepen

omgevingsberoepen@provincieantwerpen.be

03 240 57 33