Afgeleverde omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 29 augustus 2019. De bekendmaking loopt van 20 september 2019 tot 19 oktober 2019. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
ASK Romein Malle milieu - hernieuwing vergunning klasse 1, na verandering ervan door wijziging en uitbreiding. Metaalbewerking. Ambachtsstraat 33 (1-B-56b2) Provincie Antwerpen

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 16 september 2019. De bekendmaking loopt van 18 september 2019 tot 17 oktober 2019. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Ben Druyts creëren van een zorgwoning Antwerpsesteenweg 415 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 23 september 2019. De bekendmaking loopt van 25 september 2019 tot 24 oktober 2019. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Jordan Dignum inrichten van een dakterras op een gedeelte van het plat dak van een bestaande eengezinswoning Antwerpsesteenweg 98 Gemeentebestuur Malle
Adriaenssen Jozef aanbouwen van een veranda Antwerpsesteenweg 428 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 23 september 2019. De bekendmaking loopt van 1 oktober 2019 tot 30 oktober 2019. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Stijn Caluwe milieu: grondwaterwinning noodzakelijk voor bouwwerken Hallebaan 142 Gemeentebestuur Malle (akteneming)
Van Camp Ben & Storms Katrien regulariseren van een bestaande zonevreemde woning met bijgebouwen Jan van Renesselaan 40 Gemeentebestuur Malle

Omgevingsvergunningen afgeleverd op 7 oktober 2019. De bekendmaking loopt van 16 oktober 2019 tot 14 november 2019. De beslissing ligt ter inzage voor het publiek op het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidstraat 7. 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Vergunningverlenende overheid
Brosens Jef aanbouwen van een veranda Lacroixlaan 32 Gemeentebestuur Malle
Van Ammelen Wim bouwen van een eengezinswoning en het bouwen van een autobergplaats Sint Lenaartsebaan 110 Gemeentebestuur Malle
Mintjens Carl uitbreiden van een horecazaak met woonst (Het Molenhuis) na afbraak bestaande uitbouw en slopen van een bestaand bijgebouw Antwerpsesteenweg 378 Gemeentebestuur Malle
Verheyen Nele inrichten van een hoevewinkel (aanvraag milieuactiviteit) en bijhorend het aanleggen van twee parkeerplaatsen, het regulariseren van betonverharding en steenslag, het regulariseren van een overkapping, het regulariseren van een mestvaalt en het vellen van twee bomen Steenovenstraat 4 Gemeentebestuur Malle

Beroepsprocedure

Dienst Omgevingsberoepen

omgevingsberoepen@provincieantwerpen.be

03 240 57 33
 

Voor wie?

Voorwaarden

Procedure

Bedrag

Afhandeling

Regelgeving

Uitzonderingen

Wat meebrengen?

Meer info