Lezing De Vlaamse Primitieven door Danny De Cock

Danny De Cock studeerde kunstgeschiedenis en schreef een boek over de Belgische cultuurgeschiedenis: “Van Oerknal over Icarus tot Panamarenko”. Daarin duidt hij alle kunststijlen uit onze cultuur. Hij verbindt ze met elkaar en plaatst ze in de context van de politieke en maatschappelijke geschiedenis. Deze lezing grijpt terug naar de Bourgondische Tijd in de Late Middeleeuwen. De presentatie schetst het historisch kader van de kunststroming van de Vlaamse Primitieven en illustreert vervolgens de karakteristieken en de stijlkenmerken van deze school aan de hand van enkele vermaarde werken van haar belangrijkste vertegenwoordigers.

Doorheen de hele Belgische geschiedenis leidde economische en maatschappelijke bloei telkens tot succesvolle kunststromingen. Hoe groeide het Graafschap Vlaanderen, al tijdens de Hoge Middeleeuwen, uit tot één van de meest welvarende regio's van Europa? En hoe en waarom leidde die welvaart ook bij ons tot de explosieve bloei van de schone kunsten?

Het Bourgondisch huis, als bouwheer en mecenas van een opmerkelijke fraaie architectuur, engageerde de beste kunstenaars uit de Lage Landen om zijn paleizen en kerken te versieren met geraffineerde beeldhouwwerken, muurschilderingen, retabels en wandtapijten. Hierdoor geraakten de Vlaamse kunstenaars befaamd voor hun zeer realistische en natuurlijke weergave van de voorgestelde landschappen en personen. Dit pre-Eyckiaans realisme, een onderdeel van de gotiek, evolueerde later naar de Noordelijke Renaissance of de “Ars Nova” van de Vlaamse Primitieven, verpersoonlijkt door Jan Van Eyck.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Organisatie

Gemeenschapscentrum Malle

Filter op categorie