Het boek van de Openbaring - Fully Booked

Abdijweekend Westmalle

Het boek van de openbaring of de Apocalyps is het sluitstuk van het Nieuwe Testament. Het schetst in visioenen het aanbreken van het einde van de tijd en wat daarbij het lot van de mens zal zijn. Op het ritme van de abdij lezen we Apocalyps helemaal door. We maken kennis met Johannes, profeet van de eindtijd, met het lam ende draak, met engelen en duivels, met een vrouw op een scharlaken rood beest en met tal van andere geheimzinnige figuren. Lees mee en ervaar de krachtige troost die vanuit het boek weerklinkt: Jezus Christus is de Zoon van God en zal spoedig terugkomen! DIT WEEKEND IS VOLZET.

In samenwerking met Abdij der Trappisten van Westmalle, Vlaamse Overheid

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 130,00
Basistarief: 130.00€

Waar

Abdij van O.-L.-Vrouw van het H. Hart

Organisatie

CCV

Filter op categorie