Aanleg tractorsluizen

Algemene info

Het gemeentebestuur van Malle wil het doorgaande verkeer op de trage verbindingen zo veel mogelijk weren. Zo onderzoeken we momenteel, naar analogie met de tractorsluis in de Sint-Jobbaan, ook de mogelijkheid om tractorsluizen aan te leggen aan de verbindingen: Akkerstraat - Steenovenstraat en Schapenstraat - Steenovenstraat.

Indien alles naar wens verloopt zullen ook hier dit jaar nog tractorsluizen worden aangelegd.