175 nieuwe bomen voor een beter milieu

De voorbije weken plantten we nieuwe bomen aan in enkele wijken in Oostmalle. Die aanplant kadert in het beleidsplan ‘bomen openbaar domein’ en is belangrijk voor de biodiversiteit en de luchtkwaliteit. We kiezen voor kwalitatief en waardevol groen om hieraan bij te dragen.

Bovendien creëren bomen ook een visuele meerwaarde voor onze woonwijken en bepalen ze mee het beeld van onze gemeente. Bij de boomsoortenkeuze hielden we rekening met de omvang van de boom en de breedte van de berm:

 • Oude Meirstraat: zuileiken
 • Onze Lieve Vrouwstraat, ten noorden van de knip: gewone lijsterbessen
  • Onze Lieve Vrouwstraat, ten zuiden
  van de knip: esdoorn
  • Zwaluwkens: beuken (variëteit
  haagbeuk geschikt voor vormsnoei)
  • Vogelsanck: krentenboompjes en
  lindes (waar de berm eerder smal is,
  kozen we voor het krentenboompje)
  • IJkelvoort: zwarte elzen (aangeplant
  tegen het weiland)
Gepubliceerd op woensdag 24 maart 2021 14.41 u.