1 gezin - 1 plan

Als ouder wil je het beste voor je kind. Maar dit is niet altijd gemakkelijk!

Je kan je zorgen maken om verschillende domeinen in je leven bijv. vragen over je gezinsleven, over je kind of puber, zorgen bij verminderde draagkracht, ... . 1Gezin1Plan kan je helpen om terug door de bomen het bos te zien. 

Wat is 1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen?

Enerzijds bieden de procesbegeleiders coaching aan de aanmelder. Een coaching kan telefonisch of face- tot face zijn en kan één of meerdere gesprekken omvatten. Samen gaan ze op zoek of en hoe aanmelder met de vragen van het gezin zelf aan de slag kan zodat gezin en aanmelder terug samen verder kunnen.

Anderzijds kunnen gezinnen aangemeld worden voor een begeleidingstraject. De kern van de werkwijze van 1Gezin1Plan is dat ouders en kind/jongere, ondersteund door een procesbegeleider, zelf specifieke acties, afspraken of doelen opstellen en in samenspraak met hun netwerk bepalen wie hen daarbij kan ondersteunen. Informele en formele zorg en/of dienstverlening worden gecombineerd. Iedereen werkt vertrekkend vanuit 1 plan en het gezin behoudt de regie.

De procesbegeleiding verloopt in verschillende fasen en duurt gemiddeld 12 weken:

  • een verkenning van de vragen en noden verwoord door gezinsleden en alle betrokkenen;
  • het in kaart brengen van alle krachten in het gezin en de (mogelijke) hulpbronnen in het ruime netwerk;
  • het sensibiliseren en engageren van het netwerk;
  • het samenkomen met alle betrokkenen tijdens een rondetafelgesprek waar een gezinsplan wordt opgemaakt;
  • de opvolging van het gezinsplan;
  • evaluatie.

Bekijk ook zeker het filmpje over de werking van 1 gezin - 1 plan. 

Eerstelijnspsycholoog

Aan elk team is een psycholoog verbonden.

De psycholoog biedt net zoals de procesbegeleider coaching aan aanmelders. Een coaching kan telefonisch of face- tot face zijn. Samen met de aanmelder kan de psycholoog inschatten of er psychische noden aanwezig zijn bij kinderen en jongeren.

Indien nodig kan de psycholoog een kortdurend begeleidingstraject opstarten. Het gaat om screeningscontacten met kinderen en jongeren en hun ouders of kortdurende psychologische begeleiding. De psycholoog biedt een 5-tal sessies aan.

Bekijk ook zeker het filmpje over de werking van eerstelijnspsycholoog.
 
 

Meer info

1 gezin - 1 plan is bereikbaar op volgende momenten: 

  • Maandag van 10u tot 12u
  • Dinsdag van 15u tot 17u
  • Donderdag van 10u tot 12u

Via het volgende telefoonnummer: 03 431 23 00

*Momenteel ondervinden we geregeld telefoonproblemen, maar blijven steeds contacteerbaar via het contactformulier op deze website.

Website: https://www.1gezin1plan.be/