Verzorgingsinstellingen

Op het grondgebied van de gemeente Malle zijn wel zeven verzorgingsinstellingen gevestigd, waarvan de meest gekende ongetwijfeld het Sint- Jozefziekenhuis is, zonder afbreuk te willen doen aan de andere instellingen. Hierna volgt een overzicht.

 

Algemeen ziekenhuis Sint-Jozef

Oude Liersebaan 4

03 380 20 11

azsintjozef@emmaus.be - www.azsintjozef.be

Secretariaat raadplegingen (voor afspraken) – 03 380 20 30

Daghospitaal – 03 380 20 99

Dienst opname en ziekenwagenvervoer – 03 380 20 11

 

Bezoekuren:

14.00 – 20.00 uur

 

Het AZ Sint-Jozef in Malle heeft 230 erkende bedden. Er is ook een sterk uitgebouwd dagziekenhuis voor kinderen, volwassenen, geriatrische en oncologische patiënten. Het AZ Sint-Jozef heeft ook een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg met Mug en Klinimobiel en is ingeschakeld in de dienst 100.

 

Er is ook een erkende dienst voor cardiale revalidatie en een centrum voor nierfunctie vervangende therapie met een hospitaal-, low-care- en peritoneale dialyse. Het ziekenhuis maakt deel uit van de groep Emmaüs, een christelijke vereniging voor gezondheids- en welzijnszorg.

 

Psychiatrisch Centrum Bethanië

Andreas Vesaliuslaan 39

2980 Zoersel

pcbethanie@emmaus.be - www.pcbethanie.be

Medisch secretariaat: 03 380 30. 3

Spoedgevallen: 03 380 25 34
 

Het psychiatrisch centrum Bethanië is onderdeel van de vzw Emmaüs. Het centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een verzorgingstehuis en een afdeling voor beschut wonen. Het centrum is grotendeels gevestigd in Zoersel (Sint-Antonius), maar er zijn een aantal afdelingen op het grondgebied van Malle.

 

Woonzorgcentrum ter Bleeke

Blijkerijstraat 71

03 312 23 31 (tussen 09.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.30 uur)

Directeur: Jan Flament

 

Woonzorgcentrum (WZC) ter Bleeke is gelegen in een kalme en rustige zone, op ongeveer 500 meter van de dorpskern van Oostmalle. Niet ver van het dorpsleven dus. 

Ter Bleeke heeft haar deuren geopend op 1 december 2010 en heeft rusthuis Herfstzon vervangen. Maar het woonzorgcentrum biedt nog veel meer. Zo kan je er terecht voor een kortverblijf en je kan er ook verblijven in serviceflats . 

Ons woonzorgcentrum biedt plaats aan 58 permanente bewoners en twee mensen kunnen bij ons terecht voor een tijdelijk kortverblijf, zowel valide als zorgbehoevende 65-plussers. Ook mensen met dementie kunnen hier terecht  in een omgeving die aan hun noden en wensen werd aangepast. Er zijn tevens rust- en verzorgingsbedden (de zogenaamde R.V.T.-bedden).

 

Als bewoner kan je jezelf zijn dankzij de éénpersoonskamers. Ben je hier met je lieftallige echtgenoot/echtgenote, dan doen we ons uiterste best om je, indien mogelijk, aanpalende kamers te geven.
 

Ter Bleeke biedt jou:

 • twee leefeenheden (Sanseveria en Clivia) met elk dertig woongelegenheden;
 • een living per leefeenheid waar je andere bewoners kan treffen;
 • een cafetaria voor jou, andere bewoners en bezoekers;
 • een éénpersoonskamer waarin jij je thuis voelt;
 • een kamer met een zetel en een stoel, een hoog-laagbed, een nachtkastje, een televisie, een oproepsysteem, een sanitaire cel met lavabo, toilet en inloopdouche, centrale verluchting en branddetectie; 
 • een verpleeglokaal dat centraal gelegen is bij elke leefeenheid;
 • diverse zorgruimten (kine, ergo, animatie, snoezelbadkamer);
 • aangepaste sanitaire ruimten, die ook voor rolstoelen toegankelijk zijn;
 • een lokaal dienstencentrum waar iedereen welkom is voor allerlei activiteiten;
 • lokalen van het dienstencentrum om eventueel te gebruiken.

Op de eerste en tweede verdieping zijn er twintig assistentiewoningen.
Lees hier meer over het woonzorgcentrum.

Een andere voorziening van het woonzorgcentrum is het lokaal dienstencentrum 'De Ring'. Dit dienstencentrum speelt een belangrijke rol in het sociale leven van Malle. Alle Mallenaren zijn hier welkom! 'De Ring' biedt een brede waaier aan dienstverlening en activiteiten aan. Deze richten zich vooral tot de nog thuiswonenden 55-plussers. Meer informatie vind je op de webpagina's van 'Dienstencentrum de Ring'.
 

De Dennen

Nooitrust 18

03 384 32 40

fax: 03 384 36 68

sociale.dienst@dedennenvzw.be

Info: tussen 09.00 en 12.30 uur en 13.00 en 16.30 uur bij Chris Adriaenssen of Kim Keysers

 

Verpleeginrichting De Dennen is een uitgebreid zorgcentrum voor ouderen, gevestigd in het Molenbos en bestaat uit een ziekenhuisafdeling, een rust- en verzorgingstehuis, een bejaardentehuis en serviceflats. Om de verpleging, de revalidatie en soms ook de palliatieve zorgen van langdurig zieken te waarborgen, kunnen patiënten terecht op de ziekenhuisafdeling. Intens zorgbehoevende personen kunnen opgenomen worden in het rust- en verzorgingstehuis, indien na de hospitalisatie verdere verpleging nodig blijft.

 

Ouderen die minder lichamelijke verzorging vragen, kunnen terecht in het bejaardentehuis. Verder zijn er nog een aantal serviceflats voor bejaarden die nog relatief zelfstandig kunnen leven, maar gebruik willen maken van een aantal diensten van de verpleeginrichting.

 

Huize Walden

Sint-Pauluslaan 12

03 312 23 92

fax: 03 312 55 04

info@huizewalden.be

 

Huize Walden is een erkend verzorgingstehuis voor 41 volwassenen die fysiek zwaar gehandicapt zijn. De bewoners beschikken over een individuele studio en kunnen een beroep doen op de verpleging, de sociale dienst, de technische dienst, enz.

 

PVT-De wijngaard

Sint-Pauluslaan 6

03 309 42 73

hugo.van.noyen@fracarita.org

 

Het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) De Wijngaard is een onderdeel van het psychiatrisch centrum Sint-Amedeus in Mortsel (vzw Provincialaat der Broeders van Liefde). De Wijngaard wil een thuis bieden aan 60 volwassen mannen en vrouwen met een matige of ernstige verstandelijke beperking. Deze mensen hebben al dan niet bijkomende fysische-, psychische- of gedragsmoeilijkheden. Er wordt begeleid vanuit een orthopedagogisch werken leefmodel met als voornaamste krachtlijnen: personalisering, normalisering, integrering en structurering als  ondersteuning.

 

WZC Mariënhove

Brechtsesteenweg 89, Westmalle

03 312 88 29

socvp.marienhove@ouderenzorg-zcs.be

Mariënhove biedt ondersteuning aan 65-plussers op verschillende manieren:

 • DagVerzorgingsCentrum De Oever biedt een veilige en warme plek aan zorgebehoevende ouderen die overdag nood hebben aan opvang. De deuren zijn geopend van maandag tot vrijdag, dan 09.00 tot 17.00 uur (niet op feestdagen). Naast verzorging kan je ook genieten van een lekker middagmaal, gezellig samenzijn, leuke activiteiten in kleine groep of gezamenlijk met het woonzorgcentrum.
 • Groep van AssistentieWoningen Kleyn Meir beschikt over 18 aangename en ruime woongelegenheden met aangepaste voorzieningen en dienstverlening. Je woont zelfstandig, maar in geval van nood kan je beroep doen op de verpleegkundige van het WZC.
 • WoonZorgCentrum Mariënhove biedt woonruimte en (palliatieve) zorg aan 94 bewoners met een zwaardere zorgnood waar maximale kwaliteit, respect en comfort worden nagestreefd. Er is een gesloten afdeling voor mensen met dementie aanwezig.

Rusthuis van de Zusters van Onze Lieve Vrouw

Nooitrust, Westmalle


Religieuzen kunnen ook terecht in het rusthuis van de Zusters van Onze Lieve Vrouw aan Nooitrust.

 

Contactgegevens
Gemeentehuis
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel. 03 310 05 11
fax 03 311 71 70
email info@malle.be

Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be