Wet vrijwilligerswerk

Een vrijwilliger is iemand die vrijwillig iets op zich neemt. Dat is volgens Van Dale de eerste betekenis van het woord ‘vrijwilliger’. Vrijwilligers zijn meestal enthousiaste mensen die van hun ‘werk’ houden. Toch was en is er veel vraag naar een duidelijke regeling voor het vrijwilligerswerk. Die moet eens en voor altijd komaf maken met onduidelijkheden en de vrijwilliger de nodige bescherming bieden.

Op 29 augustus 2005 (wet van 3 juli 2005) werd de wet betreffende de rechten van de vrijwilliger in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Op dit ogenblik is het zo dat:

 • de wet van toepassing is sinds 1 augustus 2006. De regeling omtrent
  aansprakelijkheid en verzekeringen is in werking getreden op 1 januari
  2007.
 • er al een aantal veranderingen zijn doorgevoerd in de oorspronkelijke
  wettekst, namelijk door volgende wetswijzigingen:
  • wet van 27 december 2005 in verband met Diverse Bepalingen (voerde
   enkele veranderingen toe met betrekking tot de kostenvergoedingen en het
   aansprakelijkheidsregime)
  • wet van 7 maart 2006 (regelt het uitstel van de inwerkingtreding die
   normaal voorzien was op 1 februari 2006)
  • wet van 19 juli 2006 bevat de wijzigingen op de Wet betreffende
   de rechten van de vrijwilliger

Al deze teksten zijn samengevoegd tot één geheel. Deze tekst kan je terugvinden op www.vrijwilligerswerk.be. De gemeente stelde bovendien nog een informatienota op om vrijwilligers te informeren over hun taken, rechten en plichten. Je kan de volledige tekst van de informatienota hier lezen.

Contactgegevens
Dienst lokale economie
Sint-Jozeflei 6
2390 Malle

Sofie De Keuster
tel. 03 310 05 84
fax 03 311 71 70
email sofie.de.keuster@malle.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be