Kermissen

De gemeenteraad besliste in 2007 om de augustuskermis in Oostmalle voortaan te laten plaatsvinden op de zondag vóór 10 augustus. Vroeger kon de kermis ook plaatsvinden op zondag 10 augustus zelf (de dag van de patroonheilige Sint-Laurentius), deze mogelijkheid is nu dus weggevallen.

Ook omtrent het tijdstip waarop de attracties ten vroegste hun plaats op het kermisplein mogen innemen, werd het een en het ander duidelijker gesteld door de gemeenteraad, namelijk: “… op dinsdagavond vanaf 20.00 uur voorafgaand aan de opening van de kermis, tenzij door het college van burgemeester en schepenen anders werd bepaald.

In onderstaande tabellen vind je data van de kermissen. 

 

BERGKERMIS
Beloken Pasen (= zondag na Pasen)
(Dorpsplein & parking gemeentehuis, Westmalle)  

 
Jaar     Start Kermis Vroegste moment oprijden kermisplein
2018   
7 april (2 weken) 4 april

 

 

 

DORPKERMIS
Zondag na 2 juli
(Kasteellaan, Westmalle)

 
Jaar  Start Kermis                                          

Vroegste moment oprijden       
kermisplein

2018 29 en 30 juni, 1 juli (1 week) nog niet bepaald

 

 

 

AUGUSTUSKERMIS
Zondag vóór 10 augustus
(Dorpsplein & parking De Notelaar, Oostmalle) 

 
Jaar       Start Kermis Vroegste moment oprijden kermisplein
2018 4-5 augustus (2 weken) 1 augustus

 

Contactgegevens
Dienst openbare werken
Nijverheidsstraat 7
2390 Malle

Chris Bogaerts
tel. 03 310 06 40
fax 03 310 06 54
email chris.bogaerts@malle.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be