Uitleendienst

Wie kan materiaal ontlenen? Is dit gratis?

Er kunnen heel wat verenigingen/clubs/gebuurtes/... in Malle gratis materiaal ontlenen. Val je onder één van onderstaande categorieën, dan kan je gratis materiaal ontlenen.
- Erkende verenigingen;
- Erkende buurtwerkingen;
- Adviesraden;
- Scholen en hun oudercomités;
- Andere die een goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen kregen.

Bedrijven in Malle kunnen voor uitzonderlijke activiteiten, ruimer dan de dagelijkse werking en eigen personeel, ook gebruik maken van de uitleendienst als het college van burgemeester en schepenen hiermee akkoord gaat.
Deze bedrijven moeten een vergoeding betalen, zoals vermeld in het retributiereglement.

Beschikbaar materiaal

Klik hier voor een volledige lijst van het materiaal in de uitleendienst.

Tijdelijke verkeersborden

Verhuis je? Dan kan je tijdelijke verkeersborden, bijvoorbeeld 'Verboden te parkeren' reserveren op het bureel van de dienst openbare werken. Deze borden zijn beschikbaar voor alle inwoners van Malle.


Materiaal aanvragen

Klik hier om je evenement of materiaal aan te vragen. Vergeet zeker je contactgegevens niet in te vullen. Zo kunnen wij je gemakkelijk contacteren in verband met het gevraagde materiaal of je evenement.

Veelgestelde vragen

Om de veelgestelde vragen te bekijken, klik hier.

 

Meer info

Uitleendienst openbare werken
Karin Knaepkens
03 310 06 46
openbarewerken@malle.be

Uitleendienst vrije tijd
Ilse Van Thournout
03 310 05 87
jeugd@malle.be

Contactgegevens
Dienst jeugd
Sint-Jozeflei 6
2390 Malle

Ilse Van Thournout
tel. 03 310 05 71
email jeugd@malle.be

Dienst openbare werken
Nijverheidsstraat 7
2390 Malle

Karin Knaepkens
tel. 03 310 06 46
fax 03 310 06 55
email openbarewerken@malle.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be