Logo en wapenschild

Sinds 2001 heeft het oude vertrouwde wapenschild van Malle plaats moeten ruimen voor een meer eigentijds logo. Het wapenschild van Malle is daarmee echter niet verdwenen. Het blijft het officiële embleem van de gemeente dat bij Koninklijk Besluit bevestigd is en verplicht op het gemeentezegel moet verkomen. Een wapenschild wordt, net als de officiële vlag, gekenmerkt door een eigen symboliek. Door het decreet van 28 januari 1977, hernieuwd op 21 december 1994, werden de fusiegemeenten (Oost- en Westmalle) verplicht een nieuw wapen en een vlag te kiezen.

Wapenschild

wapenschild MalleHet wapenschild van Malle bestaat uit een samenvoeging van de wapenschilden van de vroegere gemeente Oostmalle én de vroegere gemeente Westmalle. Op 1 januari 1977 herenigden Oost- en Westmalle zich. De nieuwe fusiegemeente kreeg toen de naam “Westmalle”. Twee jaar later, op 30 juli 1979, werd deze naam bij Koninklijk Besluit gewijzigd in “Malle”.

Pas op 3 december 1984 werd er een officieel wapenschild voor de nieuwe fusiegemeente Malle goedgekeurd. De samenvoeging van beide gemeenten had als resultaat dat in het midden van het wapen van Westmalle het wapen van Oostmalle werd toegevoegd als hartschild. De heilige Sint-Laurentius die in het hartschild staat, wordt daarbij afgebeeld zonder manipel (= religieuze mantel). 

Officiële heraldische beschrijving:

“Gevierendeeld 1. en 4. in lazuur een keper van zilver, vergezeld van drie stappende hanen van goud, gebekt, gekamd, gebaard en gepoot van keel, de bovenste twee toegewend. 2. en 3. in zilver drie dwarsbalken van lazuur en een zoom van keel; hartschild; in lazuur een Sint-Laurentius van natuurlijke kleur op een losse grasgrond.”

Dit vraagt om wat uitleg. De heraldiek of wapenkunde hanteert nu eenmaal een zwaar en oud taalgebruik. Belangrijk om te weten is dat ‘rood’ in heraldische termen 'keel' heet; ‘blauw’ wordt 'lazuur' genoemd:

• Ons wapenschild bestaat uit vier delen. Het eerste en het vierde kwadrant zijn opgemaakt in blauw met een zilveren figuur in de vorm Λ die een dak weergeeft. Deze kwadranten bevatten telkens enkele stappende hanen in goud. De bovenste twee kijken naar elkaar.
• Het tweede en het derde kwadrant bevat dwarsbalken. We spreken van dwarsbalken als de beschikbare ruimte verdeeld is in gelijke delen of stroken afwisselend van metaal en van kleur. Op ons wapenschild gaat het duidelijk om afwisselende stroken van zilver en blauw, omzoomd door een rood vlak.
• Het middelste schild, ook wel hartschild genoemd, bevat de patroonheilige van Oostmalle, Sint-Laurentius, op een blauwe achtergrond.

Vlag Malle

vlag MalleBuiten het wapenschild heeft de gemeente Malle sinds 3 december 1984 ook een officiële vlag die volgende officiële beschrijving krijgt:

“Blauw met een witte keper, onderaan vergezeld van een witte rooster” 

Wat zoveel betekent als een vlag met blauwe achtergrond die een witte figuur bevat in de vorm Λ met onderaan een witte rooster. De vorm Λ stamt af van het wapenschild van het vroegere Westmalle, de rooster is overgenomen van het wapenschild van Oostmalle waar hij gedragen werd door het heilige Sint-Laurentius.

Logo

Los van het wapenschild en de vlag heeft het gemeentebestuur geopteerd voor een fris en modern logo dat symbool moet staan voor het dynamisme en de openheid die het bestuur nastreeft. Het logo straalt speelsheid en transparantie uit en bevat de opvallende letter “M”, ondertussen voor velen een herkenbare mascotte van de gemeente Malle. Bovendien bevat het logo als hoofdkleur blauw, de kleur die, weliswaar in een andere tint, terugkomt in het wapenschild en de vlag.


Wil je het logo van de gemeente Malle gebruiken? Dat kan, op voorwaarde dat je het ons even laat weten en de juiste versie gebruikt. Hieronder kan je enkele versies downloaden. Meer versies van het logo kan je bekomen bij de communicatieambtenaar. Wij vragen nadrukkelijk om NIETS te wijzigen aan het logo en zowel de verhoudingen als de kleuren te respecteren!

Logo downloaden

Het logo in kleur
Het logo in grijstinten

Contactgegevens
Dienst communicatie
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel. 03 310 05 38

Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be