Beleidsdocumenten

Hieronder vind je een overzicht van de actuele beleidsdocumenten van onze gemeente. Je kan ze hier downloaden en indien nodig later contact opnemen met de betreffende dienst om nog meer informatie te bekomen.

Algemeen politiereglement
Deontologische code gemeenteraad
Huishoudelijk reglement gemeenteraad 2016
Mobiliteitsplan
Ruimtelijk structuurplan + Gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan (2012)
GAS-reglement
Budget 2015
Meerjarenplan 2014 - 2019
Contactgegevens
algemeen directeur gemeente en OCMW
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
email sven.brabants@malle.be

voor gemeente:
tel. 03 310 05 21

voor OCMW:
tel. 03 310 05 21


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be