Provinciaal Vormingscentrum

Provinciaal Vormingscentrum

Het Provinciaal Vormingscentrum Malle is een modern complex, dat verblijfsaccommodatie biedt voor het inrichten van cursussen, vormings- en studiedagen, vergaderingen en conferenties voor het jeugdwerk, het onderwijs en het sociaal-cultureel verenigingsleven. Een up-to-date technische uitrusting, een aangename en rustige werkomgeving, temidden van een groot bosdomein, goed onderhouden verblijfs- en vergaderruimten én een nieuwe videostudio, zorgen er voor dat je als organisator enkel nog oog moet hebben voor het inhoudelijke. Zowel eendaagse als meerdaagse verblijven zijn mogelijk.

Dankzij de Provinciale Uitleendienst Didactisch Materiaal (PUDM) wordt een zeer uitgebreid gamma audio-visueel en didactisch materiaal ter beschikking gesteld van het vormingswerk, jeugdorganisaties, sportverenigingen, socio-culturele organisaties, onderwijs en de openbare diensten in de provincie Antwerpen, en dat voor een minimaal ontleenbedrag. Theaterbelichting, geluidsversterking, digitale video- en fotoapparaten, video-dataprojectoren, tentoonstellingsmateriaal, enz. Het is er allemaal. Aanvragen dienen minimaal 10 dagen en maximaal 6 maanden vooraf te gebeuren.

Openingsuren afhaalbalie

ma:      12.45 - 16.30 uur      17.00 - 19.30 uur 
wo:  10.00 - 11.45 uur  12.45 - 16.30 uur 
vr:  12.45 - 16.30 uur  17.00 - 19.30 uur 

Om het ontleenbare materiaal optimaal te leren gebruiken worden ook cursussen georganiseerd. Ervaren medewerkers geven initiatiecursussen "werken met video", "videomontage", "fotografie", "video-initiatie" en "geluidstechnieker".

Meer info

Provinciaal Vormingscentrum
Smekenstraat 61, Oostmalle
Tel.: 03 312 80 00
Fax: 03 312 80 80
vormingscentrum@provincieantwerpen.be
www.vormingscentrummalle.be
www.uitleendienstmalle.be

Contactgegevens
Provinciaal Vormingscentrum
Smekenstraat 61
2390 Malle
tel. 03 310 80 00
fax 03 312 80 80
email vormingscentrum@provincieantwerpen.be

Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be