Overige kinderopvang in Malle

Als ouder besef je waarschijnlijk maar al te goed hoe belangrijk goede kinderopvang is. Ook het gemeentebestuur is begaan met werkende ouders en de opvang van hun kinderen. Daarom is er sinds vele jaren een Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) in Malle. Het LOK is een gemeentelijke adviesraad waarin iedereen die met kinderopvang te maken heeft, vertegenwoordigd is: aanbieders, gebruikers en lokaal bestuur. Ze brachten een brochure “Opvang in Malle” uit met alle mogelijke opvanginitiatieven in Malle, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kies links een soort van opvang om een lijst met mogelijke opvanginitiatieven te krijgen.

Contactgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Pinkeltje
Lierselei 17
2390 Malle
tel. 03 320 98 56

Ann Don Porto Carero
tel. 03 320 98 56
email ann.dpc@malle.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be