Openbare onderzoeken

Gemeentebestuur Malle

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Reden bekendmaking: toepassing administratieve lus, opnieuw opstarten openbaar onderzoek omwille van het feit dat dit niet raadpleegbaar was op het digitaal omgevingsloket van Vlaanderen.

 

Europe Chocolate Company, gevestigd Energieweg 5C te 2390 Malle, heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Onderwerp: een nieuwe inrichting van de klasse 2A (voedingsnijverheid).

 

Overzicht van de in Vlarem ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

3.4.1°a)

Lozing van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in de openbare riolering (max. 0,225 m3/u; max. 2,25 m3/dag en max. 450 m3/jaar).

0,225 M3/UUR

12.2.1°

Transformator met een vermogen van 630 kVA.

630 KVA

12.3.2°

Exploitatie van 6 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 25,86 kW.

25,86 KW

16.3.1.1°

Exploitatie van persluchtcompressoren en airco’s, vermogen 131,5 kW.

131,5 KW

16.3.2.2°a)

Exploitatie van proceskoeling, vermogen 373,6 kW.

373,6 KW

17.1.2.1.1°

Opslag van 720 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (12x 60 liter N2-gas).

720 L

17.3.6.1°a)

Opslag van 213 kg (1x 200 l vat) Cyndet F-10 vloerreinigingsproduct.

0,213 TON

17.4.

Opslag van 1.000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (kleurstoffen, poetsproducten, Food-grade producten,...).

1000 L

19.6.1°a)

Opslag van 350 m3 houten paletten in een lokaal.

350 M3

23.3.1°a)

Opslag van 200 ton kunststoffen (paletten, verpakkingsmateriaal) in een lokaal.

200 TON

29.5.2.1°a)

Exploitaitie van metaalbewerkingsmachines, vermogen 58,55 kW.

58,55 KW

33.4.1°c)

Opslag van max. 400 ton papier en karton in een lokaal.

400 TON

43.1.1°a)

Exploitatie van aardgasgestookte stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 426,8 kW (3 gekoppelde stookinstallaties met een warmtevermogen van 99,5 kW elk = 298,5 kW in totaal; 1 stookinstallatie van 99,5 kW; 1 stookinstallatie van 28,8 kW).

426,8 KW

45.8.2°a)

Exploitatie van een inrichting voor het bereiden van voedingsproducten op basis van suiker en cacao, vermogen 277,4 kW.

277,4 KW

 

 

De aanvraag heeft als adres Energieweg 5-7 te Malle, kadastraal gekend 2de afdeling

sectie D, nrs. 71M4, 71T4, 71N4.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

Mer-plicht: niet van toepassing.

 

De aanvraag ligt van 10 maart tot en met 9 april 2018 digitaal ter inzage bij het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidsstraat 7 te Malle. Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur, dinsdag van 17.30 tot 20 uur en woensdag van 13 tot 15 uur.

 

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog of via het omgevingsloket meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden.

Postadres: Gemeentebestuur Malle, Antwerpsesteenweg 246 te 2390 Malle.

Adres omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. Het nummer in het omgevingsloket is: OMV_2018001663.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze aanplakking gebeurt in het kader van artikel 20 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING


 

De firma DCA, gevestigd Lilsedijk 50 te 2340 Beerse heeft een aanvraag ingediend voor:

-       stedenbouwkundige handelingen

-       de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Kort omschreven gaat het over aanvraag tot het inrichten van een werfzone.

 

-       overzicht van de stedenbouwkundige handelingen: aanzienlijk wijzigen van het reliëf van de bodem

-       overzicht van de in Vlarem ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

2.2.2.a)1°

Opslag, breken en zeven van betonpuin

1000 M3

2.2.2.f)1°

Opslag, breken en zeven van niet-teerhoudend asfaltpuin

100 TON

6.5.1°

Een verdeelslang voor het tanken van machines

1 VERDEELSLANG

15.1.1°

Het stallen van wegenbouwmachines

5 VOERTUIG

17.3.2.1.1.1°b)

De opslag van gasolie in een dubbelwandige of ingekuipte tank

2,535 TON

61.2.1°

De opslag van uitgegraven bodem

10000 M3

 

 

De aanvraag heeft als adres Nijverheidsstraat zn te Malle, kadastraal gekend afdeling 2 sectie D nrs. 27N en 42N.

De Vlaamse overheid is bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 7 februari 2018 tot en met  9 maart 2018 digitaal ter inzage bij het departement Ruimte en Wonen, Nijverheidsstraat 7 te Malle. Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur, dinsdag van 17.30 tot 20 uur en woensdag van 13 tot 15 uur.

 

Gedurende deze periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog of via het omgevingsloket meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden.

Postadres: Gemeentebestuur Malle, Antwerpsesteenweg 246 te 2390 Malle.

Adres omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. Het nummer in het omgevingsloket is: OMV_2018003940.

 Contactgegevens
Dienst leefmilieu
Nijverheidsstraat 7
2390 Malle

Liliane Mintjens
tel. 03 310 06 36
fax 03 310 06 55
email leefmilieu@malle.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be