Milieubeleidsplan

Een milieubeleidsplan is een 'doe' plan voor de volgende jaren. Het bevat een concreet meerjarenactieplan. Jaarlijks zal dit plan in het milieujaarprogramma onder de loep worden genomen. Het plan geeft aan hoe de gemeente de bestaande knelpunten rond milieu en natuur zelf aanpakken en hoe diverse aanverwante problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. De gemeente beschikt over een milieubeleidsplan dat liep tot 2010 maar verlengd werd tot 2013. Je kan het ontwerpplan hieronder bekijken.

Inleiding  
Cluster Vaste stoffen 
Cluster water 
Cluster natuurlijke entiteiten 
Cluster Hinder 
Cluster Mobiliteit 
Cluster Energie 
Bijlagen

Contactgegevens
Dienst leefmilieu
Nijverheidsstraat 7
2390 Malle

Peter De Cap
tel. 03 310 06 35
fax 03 310 06 55
email leefmilieu@malle.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be