Energiebesparing

Hoe geschikt is uw dak voor zonnepanelen en zonneboiler?

Bekijk het op de zonnekaart van Vlaanderen op www.energiesparen.be/zonnekaart

IGEAN energielening:

 

Wijziging van de voorwaarden.

In samenwerking met onze gemeente en het OCMW staat IGEAN in voor het verstrekken van de  Vlaamse energielening. Dit maakt dat iedereen energiebesparende werken aan zijn woning kan uitvoeren en dit met een goedkope (2%) of een renteloze lening (0%). Deze woning moet in één van de deelnemende gemeenten liggen. Aan de IGEAN energielening zijn geen dossierkosten verbonden.
Sinds 2013 heeft IGEAN zo meer dan 1.250 leningen toegekend. 

 De voorwaarden van de energielening worden binnenkort aangepast

 

Wat veranderd er?


 -     De groep voor de renteloze lening (sociale doelgroep) wordt uitgebreid. Zo komen ook de beschermde afnemers (sociaal tarief voor gas en elektriciteit) en huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met 30.060 euro in aanmerking voor een lening aan 0%.

 -     Ook particulieren die hun woning verhuren aan een erkend Sociaal Verhuurkantoor kunnen beroep doen op een renteloze lening.  

-     Helemaal nieuw is dat niet-commerciële instellingen (vzw’s, scholen, ziekenhuizen, ...) en coöperatieve vennootschappen een energielening kunnen afsluiten aan 1%.

-    
De maximum-looptijd van de lening wordt verlengd naar 10 jaar voor niet-commerciële instellingen en de sociale doelgroepen. Voor de andere particulieren wordt de nieuwe termijn maximum 8 jaar. 

-    
Het bedrag voor een lening wordt verhoogd naar 15.000 euro. De kandidaat kan meerdere leningen aanvragen, vooropgezet dat de optelsom van deze leningen binnen dit maximumbedrag blijft. 

Let op: Vanaf 1.01.2019 wordt de goedkope lening (2%) en de lening aan SVK-verhuurders volledig geschrapt. De 1% lening voor verenigingen blijft nog bestaan tot 31.12.2019. Vanaf dan kan enkel de sociale doelgroep nog energieleningen krijgen.
 

En wanneer ?Deze wijzigingen gaan wellicht in op 1 oktober 2017. We gaan er van uit dat tegen dan nog andere punten worden aangepast. Zo kan de lijst van aanvaarbare werken nog wijzigen. Er is ook nog geen duidelijkheid over welke niet-commerciële instellingen in aanmerking komen voor de leningen onder welke voorwaarden.
 
Zodra de wijzingen duidelijk zijn, wordt deze opgenomen op de webpagina’s van de IGEAN energielening (www.igean.be).

Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem

M. energielening@igean.be
T:03 350 08 25

 


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be