Oosterse diagnose

datum: zaterdag 22 april 2017
uur: 09.00 uur tot 18.00 uur

Elke vorm van geneeskunde staat of valt met de diagnose. Daarbij kan ook je uiterlijk belangrijke aanwijzingen geven: het weerspiegelt immers je innerlijk. Het Oosten kan bogen op een lange, goed onderbouwde traditie op het vlak van lichaamsdiagnose. Jarenlange waarnemingen werden gekoppeld aan de universele principes van de bewegingen tussen de yin- en de yangpool.

Alles is één

De oosterse diagnose is gebaseerd op het oeroude Chinese principe dat de mens en de natuur geen twee verschillende dingen zijn, maar in oorsprong één. Er bestaat een onmiskenbare, onverbreekbare band tussen de mens en zijn omgeving. Omwille van deze onverbreekbare band bestaat er een dynamisch evenwicht tussen de gezondheid van het individu en zijn eetgewoonten, zijn activiteiten, het klimaat en het milieu waarin hij leeft, zijn levenswijze en -visie. Al deze aspecten van het menselijk leven zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Alles hangt dus samen.

Zo buiten, zo binnen

Eén facet van die samenhang is de relatie tussen binnen en buiten, tussen het fysieke, het mentale, het emotionele en het spirituele aspect van de mens. Daarom kan je iemands hele bestaansgeschiedenis afleiden uit zijn uiterlijk en zijn uiterlijke gedrag. De mens is de wandelende geschiedenis van zijn eigen ontwikkeling. De sterkte van zijn structuur, zijn constitutie, de omgeving waarin hij opgroeide, het voedsel dat hij sedert het prille begin en later als hij volwassen werd at, de activiteit die hij aan de dag legt, de problemen die hij daarbij ontmoet en oplost, de zwakheden en sterkten die zich openbaren; dit alles drukt zijn stempel, zijn kleur, zijn trillingspatroon op elk individu. Onze houding – flink rechtop of moedeloos gebogen -, ons gedrag – moedig of laf -, de kleur van onze huid, ons algemeen voorkomen, onze haartooi, onze kledij, of we opgeruimd zijn of neerslachtig, de klank van onze stem, kortom, elk facet van onze persoonlijkheid, waarmee we onszelf uiten, is een uitdrukking van ons innerlijk, bijvoorbeeld van de toestand waarin ons bloed, onze organen, ons zenuwstelsel en ons beendergestel verkeren.

Yin en yang

Bij de oosterse diagnose worden de veranderingen die zich in ons voordoen beoordeeld aan de hand van het yin- yangkompas. Met dit kompas kunnen we de richting bepalen waarin een verandering zich voordoet. Zo kan een yange koerswijziging in de lichamelijke of psychische toestand van een persoon leiden tot een situatie waarbij starheid, concentratie, dichtheid en vastheid ontstaan. Kenmerken van deze veranderingen zijn het ontstaan van gewicht en massa, warmte, droogte en druk en beweging. Bij een yinne koerswijziging verschijnt uitzetting of expansie. Ijlheid en gewichtsloosheid kunnen ontstaan en koude, bewegingsloosheid en vochtigheid zijn de kenmerken ervan. Beide tendensen, die van de samenballing en die van de uitzetting zijn steeds samen aanwezig.

Praktisch

4 dagen van 9.00 tot 18.00 uur

Data

  • zaterdag 10 december 2016,
  • zondag 15 januari,
  • zaterdag 18 februari en
  • zaterdag 22 april 2017
Lesgever

Jan Box e.a.

Kosten

320,00 EUR; inclusief de lunch en teksten.
Korting voor partner: 298,00 EUR

Locatie:
Internationale Shiatsu School
Oude Baan 104
2390 Westmalle

Organisatie:
Internationale Shiatsu School
Oude Baan 104
2390 Westmalle
Jan Vervecken
tel. 03/309 17 02
fax 03/309 17 03
email info@iss-shiatsu.eu
email http://www.iss-shiatsu.eu

« Terug naar overzicht


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be