Speelstraten

Wordt jouw straat ook een speelstraat in de zomervakantie?

Pannenkoeken bakken in de LammekensstraatAl heel wat jaren proberen wij in de zomer enkele straten gedurende één week tot speelstraat om te vormen. Speelstraten zijn gemeentelijke straten die voor een bepaalde periode verkeersvrij worden gemaakt, zodat kinderen er naar hartenlust kunnen spelen. Ze zijn de ideale manier om de sociale samenhang in de buurt of wijk te bevorderen en bovendien zetten ze ouders en kinderen aan tot nadenken over verkeersveiligheid.

Wat is de bedoeling?

Het plezier kan niet opBedoeling is om de straat in de zomervakantie gedurende 1 week terug aan de kinderen te geven. Dan kunnen ze weer net zoals vroeger naar hartenlust op straat spelen. Het verkeer mag niet of slechts zeer beperkt door. Nadarhekken houden de auto’s tegen en geven kinderen vrije baan om te spelen.

Welke straat kan speelstraat worden? Een straat met een snelheidsbeperking van max. 50 km/uur en een overheersende woonfunctie. De inrichting van speelstraten is uitgesloten op gewestwegen, wegen met belangrijk doorgaand verkeer, wegen die bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer of wegen met een aanzienbare economische activiteit. De aanvraag wordt gescreend door de werkgroep speelstraten bestaande uit de mobiliteitscoördinator, jeugdconsulent, de cel verkeer van de politie en de brandweer. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de eindbeslissing, na advies van hierboven vermelde diensten.

De straatbewoners vormen het draagvlak van de organisatie tot speelstraat. Dit wil zeggen dat de bewoners van de straat akkoord moeten gaan met het initiatief. Dit wordt bewezen aan de hand van een petitieformulier. Het leggen van sociale contacten in de straat is hierbij een essentieel onderdeel.

De eerste 'proef'speelstraat in de zomer van 2004 in de LammekenstraatTwee of meer speelstraatmeters en/of -peters worden aangeduid als contactpersonen en bezielers van dit initiatief. Deze personen staan in voor het plaatsen van de nodige aanduidingsmaterialen en de contacten met gemeentebestuur, politie en buurtbewoners. Zij moeten gedurende die week ook alles in goede banen leiden. Ze kunnen bijvoorbeeld activiteiten organiseren in hun speelstraat zoals grimeren, waterspelletjes, een pannenkoekenbak, een verkeersparcours …  


Een nadarhek met verkeersbord C3 (verboden toegang) en onderbord “speelstraat” maakt chauffeurs er op attent dat ze moeten omrijden. Het rijverbod dat de wegcode oplegt, geldt niet voor bewoners, hulpdiensten en fietsers. Samen buiten spelen

Eens een openbare weg als speelstraat wordt erkend, dienen er nog een aantal regels te worden gerespecteerd. Zo is de weg enkel speelstraat op de vastgelegde dagen en uren. Een verkeersbord C3 met het onderbord 'speelstraat' geeft deze gegevens weer. De speelstraat moet toegankelijk blijven voor voetgangers, fietsers, bewoners, gebruikers van een garage in de straat en prioritaire voertuigen. Bestuurders moeten evenwel stapvoets rijden en mogen spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen. Op de momenten dat een straat een speelstraat is, mag er ook speelinfrastructuur zoals een skateramp, voetbaldoel, kegels, enz. worden geplaatst.

Wat moet je doen als je graag een speelstraat wil organiseren in je straat?

Pret in de straatZoek minstens twee volwassenen uit je straat die een week speelstraatmeter of -peter willen zijn. Ga samen met hen langs bij de bewoners van de straat en vraag hen aan de hand van een petitie of ze akkoord zijn om in je straat een speelstraat te houden tijdens een week in de zomervakantie. 

Vraag vooraf het juiste petitieformulier op bij onze jeugddienst en dien je aanvraag in ten laatste op dinsdag 1 mei 2018! 

Hier vind je de volledige richtlijnen voor de organisatie van een speelstraat.

Contactgegevens
Dienst jeugd
Sint-Jozeflei 6
2390 Malle

Ilse Van Thournout
tel. 03 310 05 71
email jeugd@malle.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be