Malle zet in op veiligere fietsverbindingen

dinsdag 12/06/2018 11:16

De gemeente Malle heeft heel wat fietsverbindingen. Zo’n verbinding of trage weg is een pad of weg dat bestemd is voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de belangrijkste gebruikers. Het gemeentebestuur start een project om deze verbindingen veiliger en comfortabeler te maken.

De vele fietsverbindingen in onze gemeente zijn momenteel heel verschillend. De dienst mobiliteit startte een project om de fietsverbindingen te evalueren. Met een uitgebreide inventarisatie wordt de huidige toestand van de fietsverbindingen in kaart gebracht en worden opportuniteiten opgespoord. Zodra de evaluatiefase achter de rug is, wordt actie ondernomen om ervoor te zorgen dat de fietsverbindingen veiliger worden. 

Deze inventarisatie heeft als doel de verschillende fietsverbindingen veiliger en comfortabeler te maken voor de zwakke weggebruikers. De basis hiervoor zijn de richtlijnen van het Vademecum Fietsverbindingen van de Vlaamse Overheid. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van fietsend Malle om meer duidelijkheid te scheppen en meer uniforme fietsverbindingen aan te leggen. Door middel van concrete acties worden binnenkort de eerste stappen ondernomen. 

Deze concrete acties komen aan bod:

  • vervangen paaltjes door fietsveilige varianten
  • enkel paaltjes waar het absoluut noodzakelijk is
  • paaltjes op een veilige plaats en ruime afstand van elkaar
  • beschilderingen om paaltjes aan te geven
  • wegwerken van goten en drempels
  • beschilderingen of borden om voorrangsregels aan te geven
Terug naar het overzichtGemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be