Openbaar onderzoek afschaffing buurtweg nr. 230

dinsdag 06/03/2018 00:01

Betreft de vraag van Ehkam nv, Meirenstraat 8 in Malle tot afschaffing van buurtweg nr. 230, in de deelgemeente Oostmalle, op het kadastraal perceel Malle, 2e afdeling, sectie D, nr. 83h, vindt een openbaar onderzoek plaats van 6 maart 2018 tot en met 4 april 2018. De plannen voor deze afschaffing zijn in te kijken en te raadplegen op het departement ruimte & wonen, Nijverheidsstraat 7, Malle. 

OPENBAAR ONDERZOEK

AFSCHAFFING BUURTWEG nr. 230 (deelgemeente Oostmalle)
 

Betreft de vraag van Ehkam nv, Meirenstraat 8 in Malle tot afschaffing van buurtweg nr. 230, in de deelgemeente Oostmalle, op het kadastraal perceel Malle, 2e afdeling, sectie D, nr. 83h.

In toepassing van art. 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, het decreet van 4 april 2014 houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841, het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen en het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen, brengt het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur van Malle aan de bevolking ter kennis dat de gemeenteraad, in zitting van 26 februari 2018, besloten heeft tot voorlopige vaststelling afschaffing buurtweg nr. 230 uit de atlas der buurtwegen deelgemeente Oostmalle.

Dit openbaar onderzoek zal plaatsvinden vanaf 6 maart 2018 tot en met 4 april 2018. Iedereen die dat wenst kan de plannen van deze afschaffing raadplegen tijdens de openingsuren in de kantoren van de gemeentelijk departement ruimte & wonen, Nijverheidsstraat 7 in Malle.
 
Eventuele adviezen, opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden te worden aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. Antwerpsesteenweg 246 in Malle, of afgegeven op de gemeentelijk departement ruimte & wonen tegen ontvangstbewijs.
Terug naar het overzichtGemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be