Gemeente Malle en Natuur en Bos verkopen hout in november

donderdag 09/11/2017 09:25

Om het bomenbestand in onze gemeente zo goed mogelijk te onderhouden worden er af en toe bomen gekapt. Dit jaar organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met het Agentschap Natuur & Bos een verkoop van bomen op stam. Er wordt ook hout rechtstreeks verkocht.

 

 

Concreet biedt het gemeentebestuur één lot brandhout in het Torenhof en één lot aan de begraafplaats in Oostmalle aan. De koper moet de aangekochte gemarkeerde bomen zelf rooien.  Deze verkoop gebeurt rechtstreeks en niet via het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit vergroot de toegankelijkheid tot de verkoop voor alle inwoners.

Het Agentschap Natuur & Bos staat in voor de verkoop van 7 loten in het Domein de Renesse.

 

Lot Torenhof en begraafplaats Oostmalle
 

Lot Torenhof (Antwerpsesteenweg 369, Westmalle)

Soort

Aantal

Omtrek

Esdoorn

21

10cm

 

5

20cm

 

1

30cm

 

1

140cm

Acacia

1

10cm

 

1

60cm

Eik

2

20cm

 

1

30cm

Berk

3

10cm

 

1

20cm

 

1

30cm

Kastanje

1

20cm

 

1

50cm

 

2

60cm

Kers

1

20cm

Catalpa

1

60cm

 

Lot begraafplaats Oostmalle: Bruintjesweg achter het kerkhof, in de tuin van Sint-Lenaartsebaan 45

Soort

Aantal

Omtrek

Naaldbomen van +- 15m

30

55 cm

Berk en Esdoorn van +- 15m

30

55 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle geïnteresseerden kunnen een bod uitbrengen per lot. Dit gebeurt onder gesloten enveloppe en vóór 1 december 2017. Je stuurt je bieding naar Gemeentebestuur Malle, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle, met duidelijke vermelding van je naam en adres en het bedrag dat je wil bieden per lot. Je mag dus op verschillende loten bieden, maar je moet wel steeds apart vermelden hoeveel je biedt per lot.

De toewijzing gebeurt in december aan de hoogste bieder per lot. De kopers moeten de bomen op het gekochte lot vellen voor 1 maart 2018. Opgelet: er mag niet met voertuigen, zoals een tractor of terreinwagen in het bos gereden worden. Meer info: Guy Michiels, 03 310 06 44, guy.michiels@malle.be

Verkoop via het agentschap voor Natuur en Bos: 7 loten in Domein de Renesse

Ook in het Domein de Renesse worden enkele loten hout op stam te koop aangeboden (zie tabel hieronder). Deze verkoop is in handen van het agentschap Natuur & Bos. Bieden voor deze loten kan tot
30 november 2017. Je stuurt je bieding onder gesloten omslag naar Agentschap Natuur & Bos , Lange Kievitstraat 111-113, bus 63, 2018 Antwerpen. Vermeld duidelijk je naam, adres en het bedrag dat je wil bieden per lot. 

Opgelet: voor de verkoop van de loten in Domein de Renesse gelden bijzondere verkoopsvoorwaarden. Deze vind je terug op onze website www.malle.be  onder 'milieu en afval' en vervolgens 'nieuwsberichten'. Je kan ze ook opvragen bij de dienst leefmilieu via leefmilieu@malle.be

De bomen in loten 3 en 4 worden geveld door de gemeente. Voor de overige loten geldt dus dat de bieder zelf moet instaan voor het rooien van de hoogstammen.

Loten Domein De Renesse: voorkant kasteel

Lotnummer

Soort

Aantal

Omtrek

LOT 1

Aan paardenpisten

Esdoorn en Berk, beperkt Naaldhout +- 15m

15

15

55 cm

65 cm

LOT 2

Aan paardenpisten

Esdoorn en Berk, beperkt Naaldhout +- 15m

20
20

55 cm

65 cm

LOT 5

Antwerpsesteenweg

Esdoorn en Berk, beperkt Naaldhout +- 15m – 20m

30

3

55 cm

105 cm

LOT 6

Antwerpsesteenweg

Zomereiken +- 18m

8

95 cm

LOT 7

Antwerpsesteenweg

Esdoorn en Berk +- 15-18m

10

10

2

65 cm

75 cm

105 cm


Voor LOTEN 3 en 4 en alle detailinfo over de hierboven vermelde loten, raadpleeg je de verkoopsvoorwaarden. Deze vind je terug via deze link.

Info
dienst openbare werken
Guy Michiels
03 310 06 44
guy.michiels@malle.be

 
Terug naar het overzichtGemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be