Sportraad

 

De sportraad is een adviesorgaan waarin afgevaardigden van sportclubs en sportdeskundige zetelen. De sportraad verdedigt de sportbelangen van de Malse clubs en inwoners en ijvert o.a. voor meer sportaandacht en plaats. De sportraad geeft advies op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief over verschillende sportaangelegenheden. Daarnaast organiseert de sportraad samen met de dienst sport verschillende sportactiviteiten.

-> Klik hier voor het erkenningsbesluit, huishoudelijk reglement, statuten en afsprakennota sportraad.

Meerjarenplanning 2014-2019

-> De sportraad werd nauw betrokken bij de opmaak van de meerjarenplanning 2014-2019. Zo kwam de commissie sportbeleid verschillende malen samen om de meerjarenplanning 2014-2019 mee vorm te geven. 
Op 22 april 2014 gaf de sportraad positief advies over de meerjarenplanning 2014-2019.
Klik hier voor het budget en meerjarenplanning 2014-2019.

Leden raad van bestuur

Voorzitter: Luk Janssens - lid van AC DAL - lj@obvious-advocaten.be    
Secretaris: Leen Debruyn - lid van LRV St. Laurentius - mertens.debruyn@telenet.be
Penningmeester: Ronny Mertens - lid van De Lustige Trappers - mertenshelsen@gmail.com
Bestuursleden:
        Leo Willems - lid van Basket Malle - leo-willems@skynet.be
        Lies Vermeir - lid van WOVO Malle - Lies.Vermeir@telenet.be
Deskundige:    
        Jean Severyns - jean.severeyns@skynet.be
        Rita De Beuckeleer - r.debeuckeleer@hotmail.com

Zin om lid te worden

Ben je een sportliefhebber die graag praat over sport, denkt over sport, ideeën heeft over sport? Stel je dan kandidaat om lid te worden van de sportraad. Of wil je het sportbeleid in Malle mee vorm geven? Dan is een zetel in de raad van bestuur zeker iets voor jou.
-> Klik hier voor meer info.
-> Klik hier voor het invulformulier.
Contactgegevens
Dienst sport
Sint-Jozeflei 6
2390 Malle

Dienst sport
tel. 03 310 05 44
fax 03 311 71 70
email sport@malle.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be