Plannen

Op onderstaande pagina kan je beknopte informatie terug vinden over allerlei plannen die op het grondgebied van de gemeente Malle van kracht zijn. Je kan de plannen inkijken op de dienst ruimtelijke ordening en er bijkomende informatie over inwinnen. Enkele plannen kan je ook digitaal raadplegen via internet. De links naar deze websites staan bij de respectievelijke kaart vermeld.

Contactgegevens
Dienst ruimtelijke ordening
Nijverheidsstraat 7
2390 Malle
tel. 03 310 05 55
fax 03 310 06 55
email ruimtelijkeordening@malle.be

Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be