Medewerkers

Hilde De Vry
verkavelingsaanvragen, stedenbouwkundige
attesten, waterlopen en buurtwegen, patrimonium

03-310.05.57
hilde.de.vry@malle.be
Eef Wens
stedenbouwkundige vergunningen, meldingen
           

03-310.05.55
eef.wens@malle.be

Sigrid Van Beylen
stedenbouwkundige vergunningen, meldingen,
leegstand van woningen en gebouwen
           

03-310.05.54
sigrid.van.beylen@malle.be

Lies Aernouts
deskundige ruimtelijke ordening,
huisvestingsambtenaar

03-310.06.32
lies.aernouts@malle.be

Chris Verelst                       

Stedenbouwkundig inlichtingen Oostmalle,
vergunningen werken nutsmaatschappijen
          

03-310.05.56
chris.verelst@malle.be

May Hofmans
Stedenbouwkundige inlichtingen Westmalle
           
          
03-310.05.58
may.hofmans@malle.be
Bonny Bastiaens
GIS, uittreksel plannenregister, belasting
onbebouwde percelen
           
03-310.05.59
bonny.bastiaens@malle.be
Hans Van der Heyden
teamverantwoordelijke ruimtelijke ordening en mobiliteit,
stedenbouwkundig ambtenaar, ruimtelijk planner
                                  
03-310.05.53
hans.van.der.heyden@malle.beContactgegevens
Dienst ruimtelijke ordening
Nijverheidsstraat 7
2390 Malle
tel. 03 310 05 55
fax 03 310 06 55
email ruimtelijkeordening@malle.be

Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be