Dienst financiën

Rekeningnummer gemeente Malle: 
postrekening: BE76 0000 0193 0195 
Dexia bank: BE73 0910 0011 9560

De financiële dienst beheert alle inkomsten en uitgaven van onze gemeente. De inkomsten van de gemeente bestaan voor een groot deel uit de gemeentebelastingen. Daarnaast halen we geld uit de zogenaamde retributies, een prijs die je betaalt voor speciale diensten zoals huur gemeentelijke lokalen, de speelplaneet, de afhaling van grof huisvuil, enz. De gemeente krijgt ook allerlei subsidies, bijvoorbeeld voor het functioneren van ons gemeenschapscentrum en voor een bepaalde categorie van contractuele medewerkers.

Met deze inkomsten betalen we het salaris van de ambtenaren, de werking van de verschillende diensten, het onderhoud van de wegen en de gebouwen, enz. Daarnaast besteden we het geld ook aan allerlei toelagen en premies, zoals bijvoorbeeld een geboortepremie. Ten slotte kruipt er ook jaarlijks een pak geld in allerlei investeringen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen of fietspaden, de bouw of renovatie van culturele en sportinfrastructuur, aankoop van voertuigen, meubilair, enz.

Contactgegevens
Dienst financiën
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel. 03 310 05 61
fax 03 311 71 70
email financien@malle.be

Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be