Lichtkranten

Onze gemeente beschikt over twee elektronische lichtkranten. Eén staat er opgesteld aan De Notelaar (Lierselei) in Oostmalle en één aan het Bergplein (Antwerpsesteenweg) in Westmalle. Deze lichtkranten dienen voor meldingen die alle bewoners van Malle kunnen aanbelangen. Naast meldingen van het gemeentebestuur, politie, brandweer, scholen, …stelt het gemeentebestuur de lichtkrant ook ter beschikking van het lokale verenigingsleven en voor de lokale middenstand. Ook Malse onderwijsinstellingen kunnen hun boodschap op deze lichtkranten kwijt.

Verenigingen

Elke erkende vereniging kan, als ze voldoen aan een aantal voorwaarden, per kalenderjaar gratis 2 berichten op deze lichtkranten laten verschijnen. Een vereniging is erkend als ze is aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad. Elke melding kan maximaal één week op de lichtkrant vermeld staan. In principe is dit steeds in de week voorafgaand aan de activiteit. Ingeval de noodzaak zich voordoet, kan de gemeentelijke dienst communicatie deze termijn inkorten of aanpassen.

Raadpleeg hier eerst de volledige handleiding voor verenigingen vooraleer je een aanvraag indient. Houd er bij een aanvraag rekening mee dat er maar vijf regels ter beschikking staan van maximaal 15 karakters (spaties en leestekens tellen ook mee).

Bedrijven en zelfstandigen

Bedrijven en zelfstandigen uit Malle kunnen commerciële informatie laten verschijnen in een gele kleur op de onderste regel van de lichtkrant. De berichten mogen enkel betrekking hebben op de eigen handelszaak, activiteiten, producten of diensten en mogen geen politieke of religieuze boodschap uitdragen. Een bericht laten verschijnen, kost 50,00 EUR per week. Voor deze prijs verschijnt het bericht gedurende 7 kalenderdagen op de beide lichtkranten.

Raadpleeg hier eerst de volledige handleiding voor bedrijven en zelfstandigen vooraleer je een aanvraag indient. Houd er bij een aanvraag rekening mee dat er maximaal 38 karakters ter beschikking staan (spaties en leestekens tellen ook mee).

Hoe aanvragen?

Een aanvraag om een bericht te laten verschijnen dien je via mail of een briefje in bij de dienst onthaal van het gemeentehuis (03 310 05 11 of onthaal@malle.be). Je aanvraag moet vergezeld zijn van de exacte tekst die op de lichtkranten mag verschijnen.

Je kan je aanvraag ook indienen via het digitale formulier op de rechterkant van deze pagina.

Contactgegevens
Dienst onthaal
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle

onthaal
tel. 03 310 05 11
fax 03 311 71 70
email onthaal@malle.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be