Beheersorgaan bib en gemeenschapscentrum

In het verleden werkten het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum en de beheerraad van de bibliotheek apart. Om de efficiëntie te verhogen werd onlangs beslist om hierin verandering te brengen en één gemeenschappelijke raad op te richten voor de bibliotheek én het gemeenschapscentrum. De doelstellingen, projecten en activiteiten van de twee instellingen liggen immers steeds meer in mekaars lijn. Deze raad is een gemeentelijke adviesraad die waakt over het dagelijks beheer van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum.

Wat doet deze raad?

  • De bestuursleden vergaderen ongeveer vier maal per jaar. Er is geen vaste datum of dag voorzien. De vergaderingen vinden plaats in het gemeenschapscentrum Alice Forceville, Sint-Jozeflei 26. 
  • Ze buigen zich over de algemene werking van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum en kunnen hierover advies uitbrengen naar CURAMA en/of het gemeentebestuur. 
  • De bestuursleden adviseren over de samenwerking van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum en de samenwerking van deze instellingen met andere openbare instellingen, scholen, rusthuizen, verenigingen… 
  • Zij organiseren (of ondersteunen) samen met het personeel activiteiten (bibliotheekweek, jeugdboekenweek, boekenverkoop, voorstellingen, …) 
  • Zij hebben een adviserende rol bij ondermeer de opmaak van de begroting, de actie- en beleidsplannen. 
  • Zij hebben een adviserende rol bij het bedenken van projecten, bij de programmatie en denken mee over de uitbouw van de infrastructuur.  

Voorzitter

Philip Celens
Lierselei 106
2390 Malle
03 312 27 48

Secretaris

Luc Van Roy
Sint-Jozeflei 26
2390 Malle
03 312 33 75
luc.van.roy@malle.be

Interesse?

Wil jij je eventueel engageren om aan deze raad mee te werken en om van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum een open cultuurhuis voor iedere burger te maken? Of wil je een handje toesteken bij de verschillende activiteiten? Stuur een briefje met een gemotiveerde kandidatuurstelling naar Luc Van Roy of Kris Peeraer, je vindt hun gegevens hierboven bij "secretaris".

Verslagen

Hieronder kan je de verslagen downloaden van de laatste vergaderingen van het beheersorgaan van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum. Let wel! De verslagen verschijnen pas op deze website nadat ze door het schepencollege werden goedgekeurd.

Verslag 17 november 2014
Verslag  3 oktober 2013
Verslag 26 juni 2013
Verslag 14 mei 2013
Verslag 28 november 2012
Verslag 2 mei 2012
Verslag 13 maart 2012
Verslag 1 december 2011
verslag 20 april 2009
verslag 5 november 2008
verslag 23 april 2008
verslag 26 september 2007


Bekijk onze bibliotheek catalogus
Contactgegevens
Beheersorgaan bib en gemeenschapscentrum
Sint-Jozeflei 26
2390 Malle

Kris Peeraer
tel. 03 309 93 50
email malle@bibliotheek.be

Luc Van Roy
tel. 03 312 33 75
email cultuur@malle.be

Nuttige links


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be